Publicerad 12 mars 2024

Kommunernas
informationssäkerhetsarbete

Under våren 2023 genomförde SKR en övergripande kartläggning om hur långt kommunerna kommit i sitt systematiska informationssäkerhetsarbete.

SKR ser att ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete är en nödvändig del i en framgångsrik digitalisering för kommunerna och bedömer att området kräver ett ökat fokus.

Under våren 2023 genomförde SKR en uppföljning av hur långt kommunerna kommit i sitt systematiska informationssäkerhetsarbete. Kommunerna har sedan förra uppföljningen (2019) genomfört ett gediget arbete med det systematiska och riskbaserade informationssäkerhetsarbetet och det framgår en tydlig förbättring
inom flera områden.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.