Publicerad 8 januari 2024

Markörbaserad journalgranskning 2022

Skador inom psykiatrisk vård 2022 nationell nivå.

I rapporten redovisas nationella resultat av den markörbaserade journal-granskning (MJG) inom allmän psykiatrisk- och rättspsykiatrisk vård som genomfördes i 18 av 21 regioner i samarbete med SKR under 2022. Undersökningen omfattar 3 642 journaler och är internationellt sett den största inom psykiatrisk verksamhet som genomförts på en nationell nivå.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.