Publicerad 27 september 2023

Ojämställdhet i socialtjänsten - En kunskapsöversikt

Skriften visar att kön spelar roll, i socialtjänsten precis som i samhället i övrigt. Den här skriften kan utgöra ett kunskapsunderlag och ett stöd för fortsatt utvecklingsarbete om jämställdhet i socialtjänsten.

En hållbar socialtjänst ska främja jämlika och jämställda levnadsvillkor, utgå från ett förebyggande perspektiv, vara lättillgänglig och kunskapsbaserad utifrån såväl vetenskap som beprövad erfarenhet. Skriften visar att kön spelar roll, i socialtjänsten precis som i samhället i övrigt. Kön styr bilden av vem brukaren/klienten är och vad brukaren/klienten gör. Detta är en kunskap som är viktig att beakta i socialtjänstens alla delar för att uppnå både mer jämställda och jämlika levnadsvillkor och en mer kunskapsbaserad socialtjänst. Den här skriften kan utgöra ett kunskapsunderlag och ett stöd för fortsatt utvecklingsarbete i socialtjänsten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.