Publicerad 15 september 2023

Medborgarberedning

Skriften beskriver metoden medborgarberedning. I internationella sammanhang benämns metoden "Citizens Assembly". Metoden innebär en medborgardialog med slumpmässigt urval av medborgare.

En Medborgarberedning innebär att slumpmässigt inbjudna medborgare får ta del av olika perspektiv, ställningstaganden och experters kunskap i en fråga, för att sedan diskutera frågan på djupet och lägga fram sina egna slutsatser och råd till beslutsfattare. SKR har i denna skrift valt att översätta ’citizens assembly’ till ’medborgarberedningar’. Vi tycker att beredning väl beskriver hur modellen kan användas i en kommunalt beslutsfattande. Likt beredningen är det inte ett forum för beslut utan att fördjupa sig och komma med rekommendationer.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Skrift om Medborgarbredningar