Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Ökad delaktighet på Örnäset

  På hälsocentralen Örnäset i Luleå testas en ny metod för att göra patienten och de anhöriga delaktiga i planeringen av vården. Delaktighet är en viktig del i arbetet med Nära vård. Utvecklingen har skett tillsammans med patienter och anhöriga och de...

  Ämne:Folkhälsa, Nära vård, Äldreomsorg

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:Pågår

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

 • Akut och nära - bredd och spets

  På Östras akutmottagning i Göteborg arbetar verksamheten med mobila team, korta ledtider, personcentrerad vård och ett nära samarbete mellan kommun och primärvård. Det har gett fler goda resultat bland annat i form av fler lediga platser på sjukhuse...

  Ämne:Äldreomsorg, Nära vård

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:Pågår

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

 • Samverkan räddar liv i glesbygd

  För att ge patienter i glesbygden bättre tillgång till vård har en unik samverkan skapats norr om Göteborg. I Fyrbodalsområdet samarbetar primärvård, kommun och sjukhus för att skapa en mer nära vård. Att vården når patienten snabbare kan rädda liv.

  Ämne:Folkhälsa, Nära vård, Äldreomsorg

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:Pågår

  Verksamhetsområde:Innovation, Hälsa och sjukvård

 • Förebyggande hälsovårdsarbete i skolan - en del av nära vård för barn och unga

  På Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg har man valt att satsa på förebyggande hälsoarbete tillsammans – elevkåren, elevhälsan och ledningen. Arbetet bygger på att fokusera på psykisk hälsa och ge eleverna såväl god undervisning som verktyg för att må ...

  Ämne:Barn och unga, Folkhälsa, Gymnasieskola, Nära vård, Psykisk hälsa

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågår

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Skola, Social omsorg

 • Hälsobussen - en familjecentral på hjul

  I Angered i Göteborg har Familjecentralen startat en hälsobuss som kan ta emot barn för BVC-besök och erbjuda samtal med socionomer. I samband med covid-19-pandemin har bussen blivit ett viktigt verktyg för att kunna erbjuda BVC-besök och annat stöd...

  Ämne:Barn och unga, Corona, covid-19, Folkhälsa, Nära vård

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:Pågår

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

 • Kreativa lösningar inom primärvården – den nära vårdens nav

  På Skiftinge vårdcentral har man under många år arbetat aktivt med en rad olika utvecklingsprojekt för att skapa en tillgänglig, nära och kvalitativ vård för människorna som bor där. De har bland annat skapat psykosociala team, arbetat med proaktiv ...

  Ämne:Folkhälsa, Nära vård, Äldreomsorg

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:Pågår

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

 • Södertälje låter dem som vill visa vägen

  I Södertälje kommun har man gått från att prata om att digitaliseringen är något ”som kommer att komma” till att digitaliseringen är något vi gör här och nu för att skapa nytta för invånare och företag. Kommunikation och beteendeförändring är viktig...

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2018 - pågående

  Verksamhetsområde:Digitalisering

 • Återbrukskoncept i Eskilstuna ger världseko

  En professor på högskolan kläckte idén och kommunens återvinningschef nappade. Alla partier plus föreningslivet ställde sig bakom. Så fick Eskilstuna en shoppinggalleria med bara återbrukade varor – och världsrykte som föregångskommun.

  Ämne:Besöksnäring, Miljö, hälsa

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågår

  Verksamhetsområde:Innovation, Näringsliv

 • Stöd för digitala nämndmöten och styrelsemöten

  Karlstads kommun har under april 2020 genomfört samtliga sina nämndmöten och styrelsemöten digitalt. Fokus har varit att säkerställa att politiska möten har kunnat genomföras med människan i fokus. Därför har vi tagit fram stödmaterial i form av tal...

  Ämne:Corona, covid-19, Politisk styrning

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:April 2020 och pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati, Digitalisering

 • Jämlik krishantering under coronapandemin

  När coronaviruset spreds över världen kom rapporter om att vissa grupper stigmatiseras då det blir utpekade som smittspridare. I Huddinge kommun förstod man vikten av att arbeta mot stigmatisering och för att informera och verka för jämlik krishante...

  Ämne:Corona, covid-19, Mänskliga rättigheter

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågår

  Verksamhetsområde:Demokrati, Integration

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.