Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Kalmar minskar utsläpp med långsiktig strategi och klimatbokslut

  Region Kalmar län gör årliga klimatbokslut sedan 2014. Regionen använder boksluten för att följa upp regionens klimatstrategi och insatser för minskade utsläpp av växthusgaser. Arbetet ger resultat: regionen har nått mål om minskade klimatutsläpp i ...

  Ämne:Miljö, hälsa

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2014 - pågående

 • Samlade strategier för boende och stöd för nyanlända i Skellefteå kommun

  Genom att inventera och kartlägga det befintliga bostadsbeståndet har Skellefteå kommun lokaliserat bostäder för nyanlända. Projektet "Boende, Integration, Stödja och Aktivera" har nu implementerats i befintlig verksamhet.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2016 - 2019

  Verksamhetsområde:Integration, Social omsorg

 • En halv miljon idéer – kommunutveckling med medborgarbudget i Nässjö kommun

  Boende inom sju områden i Nässjö kommun fick själva ta fram förslag och så småningom rösta om hur en halv miljon kronor skulle fördelas. Försöket med medborgarbudget syftade till att såväl öka delaktigheten hos de som bor i stadsdelarna som att främ...

  Ämne:Medborgardialog

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2016–2020

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Boende och socialt stöd för asylsökande ensamkommande unga i Östersund

  Tillsammans med det civila samhället erbjuder Östersunds kommun socialt stöd, hälsofrämjande aktiviteter och framtidsförberedande insatser till ensamkommande unga över 18 år.

  Ämne:Folkhälsa

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2017 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

 • Utveckla vårdkontrakt med patientdagbok som läromedel (patientkontrakt)

  Ortopedkliniken i Oskarshamn använder ett vårdkontrakt för att de som söker vård på kliniken ska få tydliga löften. För att lära mer om hur patienterna faktiskt upplever vårdprocessen får utvalda patienter skriva dagbok under hela resan, från planer...

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2004 - pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • VA-samarbete som stimulerar innovationer

  Läckage i vatten- och avloppsledningar (VA) kostar kommuner stora summor varje år. Kvalitetsbrister i material och arbetsprocesser är en orsak. Med ett tydligt ägarintresse och ett 150-årsperspektiv sätter nu kommunernas samarbetsorganisation press ...

  Exempel från:Kommun

  Verksamhetsområde:Innovation

 • Söderhamn möter efterfrågan på information genom webbplats på flera språk

  Webbplatsen "informationsoderhamn.se" beskrivs som en lillasyster till informationsverige.se. På webbplatsen finns omfattande lokal information på sex olika språk.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2017 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

 • Koordination Norrort stärker kommunala flyktingmottagandet i Stockholms län

  Koordination Norrort är en strategisk samverkan mellan Stockholms läns 15 norra kommuner för att stärka det kommunala flyktingmottagandet. Samverkan började som ett projekt 2012, men är sedan 2014 löpande verksamhet.

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:2012 - oktober 2018

  Verksamhetsområde:Integration

 • Volontär i Nacka bygger broar mellan samhällssektorer

  År 2008 startade Nacka kommun verksamheten ”Volontär i Nacka”. Uppdraget kom från kommunstyrelsen och en koordinator anställdes. Dennes uppdrag är att vårda, bredda, utveckla och synliggöra det ideella engagemanget.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2008 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

 • Support Group i Götene når ut till nya Göteneborg och skapar dialog mellan nationaliteter

  Support Group Götene är en form av självorganisering där nya och etablerade Götenebor samlas för att främja integrationen i samhället.

  Ämne:Social hållbarhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2018 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.