Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Trygghetsvandring på nätet

  En trygghetsvandring med tonårstjejer på Internet visade att brott på nätet är en naturlig del av ungas vardag och något som sker under dygnets alla timmar. Det har bland annat lett till att personalen på fritidsgården arbetar mer för att förebygga ...

  Ämne:Folkhälsa, Jämställdhet, Kvinnofrid, Social hållbarhet, Trygghet och säkerhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2019 - pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati, Digitalisering, Kultur och fritid

 • Digitalisering ledde till ett intensivt motiveringsarbete i Landskrona kommun

  I Landskrona kommun blev fler självförsörjande när socialtjänsten fick avsatt tid för att jobba med ett intensivt motiveringsarbete. En viktig möjliggörare i detta arbeta var digitalisering och nya arbetsprocesser.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Startade 2018 och är från och med 2020 en arbetsmetod i kommunen.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Ekonomiskt bistånd

 • Lego Serious Play breddar medborgardialogen i Järfälla kommun

  Metoden Lego Serious Play hjälper Järfälla kommun att fördjupa sin medborgardialog. Möjligheten att bygga svar på dialogledarnas frågor lockar grupper som annars inte brukar delta. Metoden har använts tillsammans med ungdomar, vuxna, tjänstepersoner...

  Ämne:Medborgardialog

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Ordinarie verksamhet sedan 2019

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Monitorering i hemmet

  4000 patienter i region Jämtland Härjedalen ska kunna mäta och skicka in sina resultat till hälso- och sjukvården. Det gäller patienter med hjärtsvikt, diabetes, KOL och hypertoni som ska kunna mäta sina värden i hemmet och vidarebefordra dessa via ...

  Ämne:E-hälsa, Nära vård

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:Pågår

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Komplex medborgardialog bygger broar mellan invånarna i Mörsil

  Mörsil är en ort i Åre kommun med många nyanlända. För att kartlägga invånarnas syn på hemorten har Inflyttarservice intervjuat ett 70-tal invånare, företagare och tjänstepersoner. Vintern 2020-2021 ska fyra dialogmöten vaska fram konkreta åtgärder ...

  Ämne:Medborgardialog

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2019 - 2021

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Leva livet bäst möjligt i Skellefteå

  I Skellefteå utgår man från frågan - Vad betyder det för dig att leva livet bäst möjligt och att kunna vara självständig? Framgången i Skellefteå bygger på ett gemensamt samverkansarbete mellan region Västerbotten och kommunen. Ledordet är tillsamma...

  Ämne:Folkhälsa, Nära vård, Äldreomsorg

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:Pågår

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

 • Vårdsamordnare ger trygghet åt personer med psykisk ohälsa

  Region Dalarna har infört Samarbetsvård, Psykisk Hälsa. Det innebär att en vårdsamordnare möter och följer upp patienter med psykisk ohälsa. Målet är att ge den vård patienterna behöver och har rätt till, skapa bättre arbetsmiljö och en jämlik vård ...

  Ämne:Folkhälsa, Psykisk hälsa, Äldreomsorg

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:Pågår

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

 • Fokus på hälsa och inte på att springa fortare

  Kostnaderna för äldreomsorgen i Östersund har under de senaste sex åren minskat med 170 miljoner kronor jämfört med utvecklingen i riket i genomsnitt. Utvecklingen ser ut att hålla i sig.

  Ämne:Äldreomsorg, Nära vård

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2011 - pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

 • När personcentrering betyder att bli sedd, lyssnad till och förstådd

  Centrum för personcentrad vård vid Göteborgs universitet, GPCC presenterar exempel på hur utvecklingen mot en mer personcentrerad gått framåt de senaste tio åren. Personcentrerad vård bygger på ett partnerskap mellan patienter och de som arbetar ino...

  Ämne:Äldreomsorg, Nära vård

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:Pågår

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

 • Win-win med hemrehab i Kalix

  I Kalix utvecklas nära vård genom rehabilitering i hemmiljö efter en stroke. Ett team åker hem till personen och arbetar med rehabiliteringen på plats. Resultaten visar att patienterna kommer fortare tillbaka och sjukhuset i Kalix får fler lediga pl...

  Ämne:Sjukskrivning och rehabilitering, Nära vård

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågår

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.