Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Hälsokommunikatörer förebygger ohälsa bland nyanlända

  Flera regioner och kommuner har hälsokommunikatörer. Syftet är att, genom information, kunskapsförmedling och dialog på modersmålet, främja god hälsa hos nyanlända och flyktingar.

  Ämne:Folkhälsa, Nära vård

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2012 - pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Integration

 • Flera boendelösningar främjar integration i Ängelholms kommun

  Ängelholms kommun samverkar med det kommunala bostadsbolaget, privata fastighetsägare samt privatpersoner för att få en stor spridning på bostäderna och tillgodose boendeenhetens ökade behov av bostäder till nyanlända.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2016 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

 • Du och ditt boende - informationsfilmer på fem språk

  Filmerna togs fram inom ramen för projektet "Boskola genom film" i Skåne och är tillgängliga för alla att använda.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2018-08-01 - 2019-01-31

  Verksamhetsområde:Integration

 • Introduktionsstöd för anhöriga till ensamkommande ungdomar

  Göteborgs stad har sedan 2013 erbjudit introduktionsstödet. Det är ett praktiskt och pedagogiskt stöd på modersmål till nyanlända anhöriga till ensamkommande ungdomar i staden.

  Ämne:Barn och unga

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2013 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

 • Uddevalla kommun har 10 automatiserade processer igång

  Uddevalla kommun har 10 automatiserade processer igång vilket motsvarar 20 heltidstjänsters årsarbete. Fram till 2021 kommer fler automatiserade processer startas vilket kommer frigöra dubbelt så många heltidstjänster.

  Exempel från:Kommun

  Verksamhetsområde:Digitalisering

 • Skellefteå kommun automatiserar med hjälp av RPA

  Skellefteå kommun har fyra automatiserade processer som tillsammans frigör tid motsvarande minst 3,5 heltidsarbetande årstjänster.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2018 - pågående

  Verksamhetsområde:Digitalisering

 • Connecting people i Sunne kommun

  Genom projektet Connecting people har Sunne kommun satsat på tidiga insatser för att ta tillvara på asylsökandes kompetenser. Projektet har lett fram till en ny integrationsmodell.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2016 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

 • Matchning och samverkan har gett positiva resultat i Luleå kommun

  Workplace Luleå är ett projekt som matchar arbetsgivarnas behov med utrikesfödda som ska etablera sig på arbetsmarknaden. Det är ett av flera initiativ som bidragit till kommunens positiva resultat inom etableringen.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2017 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

 • Stärkt samarbete mellan aktörer gör att fler nyanlända stannar kvar i Åre

  Åre kommun har satsat på att skapa ett sammanhängande system, där olika aktörer samarbetar och strävar mot ett gemensamt mål.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2017 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

 • Yrkes-SFI i Skåne

  I Skåne har ett flertal aktörer gått samman för att erbjuda nyanlända svenskundervisning med yrkesinriktning. Samarbetet Yrkes-SFI i Skåne har utvecklat utbildningar som erbjuder individanpassade vägar ut i arbetslivet.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2015 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.