Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Använd kompetensen rätt inom Malmö stad

  När Malmö stad analyserade sin förskoleorganisation under 2015, hade en rad insatser genomförts för stärkt kvalitet, kompetens och kapacitet i verksamheten. Dock kunde konstateras att dessa inte hade lett till att möjliggöra det pedagogiska ledarska...

  Ämne:Förskola, Personal- och kompetensförsörjning

  Exempel från:Kommun

  Verksamhetsområde:Skola

 • Använd kompetensen rätt inom Kungsbacka kommun

  Barnens bästa i varje steg. Det har varit fokus för det arbete mot förbättrad lär- och arbetsmiljö för barn och medarbetare som Kungsbacka inledde för ett par år sedan.

  Ämne:Förskola, Personal- och kompetensförsörjning

  Exempel från:Kommun

  Verksamhetsområde:Skola

 • Så här automatiserade Nacka processen ekonomiskt bistånd

  Här delar Nacka kommun med sig av sina lärdomar från när de automatiserade handläggningsprocessen ekonomiskt bistånd.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Avslutat

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Ekonomi

 • Så här har ekonomiskt bistånd i Uppsala digitaliserats

  Uppsala kommun delar med sig av sina lärdomar från när de automatiserade handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2016-2019

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Ekonomiskt bistånd

 • ”En väg in” för alla asylsökande och nyanlända i Laholms kommun

  Mottagning nyanlända i Laholm har sett över sitt arbetssätt för mottagande av asylsökande och nyanlända i kommunen. Det nya arbetssättet har stärkt samverkan och skapat en väg in till kommunen.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2016 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

 • Fördjupad information till nyanlända och asylsökande i Karlstad

  I samverkan med flera olika aktörer har Karlstads kommun tagit fram en samhällsguide med samhällsinformation till asylsökande och nyanlända.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2017 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

 • VIDA har sammanfört offentlig verksamhet med civila samhället i Stockholms län

  I projektet Välj inkludering, delaktighet och aktivitet (VIDA) har nyanlända matchats med aktiviteter i föreningslivet. Syftet var att skapa fler möjligheter att träna språk, förbättra sin hälsa och utöka sina sociala nätverk. Projektet avslutades i...

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2016-08-01 - 2019-02-01

  Verksamhetsområde:Integration

 • Förbättrade rutiner för personal när bostadslös, gravid EU-migrant söker vård - region Uppsala

  Under 2015 arbetade Region Uppsala och Barnrättsombudet fram en handlingsplan för personal i vården som ska arbeta med en avgränsad men utsatt målgrupp, EU-emigranter. Den hjälpte personalen och uppdateras kontinuerligt.

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2015 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

 • Ökad kunskap kring ensamkommande ungas sexuella hälsa - ett samarbete mellan Hässleholms kommun och RFSU

  Under hösten 2017 gick drygt hälften av personalen på HVB-boende en utbildning för att öka sin kompetens i ungas sexuella och reproduktiva hälsa. Utbildningsinsatsen har lett till flera konkreta resultat.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2017 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration, Social omsorg

 • Ett hållbart livskoncept för nyanlända som bor i modulbostäder

  Lunds kommun har i samverkan med flera aktörer startat projektet Ett hållbart livskoncept. Syftet med projektet är att skapa en socialt hållbar boendemiljö för nyanlända som bosätts i modulbostäder.

  Ämne:Fastigheter, Social hållbarhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2017 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.