Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Boende och studier för ensamkommande unga på folkhögskolor

  Under projekttiden 2012-2018 har ett flertal kommuner samverkat i syfte att möjliggöra för folkhögskolor att ta emot ensamkommande ungdomar för boende och studier. Projektet har nu avslutats men modellen för Folkhögskolespåret lever kvar på Folkhögs...

  Ämne:Barn och unga

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2012 - 2018

  Verksamhetsområde:Integration

 • Fokus på etableringen i arbetet med ensamkommande ungdomar

  Trelleborgs kommun har ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i arbetet med ensamkommande ungdomar. Modellen som tagits fram bygger på tidiga insatser och har gett goda resultat.

  Ämne:Barn och unga, Gymnasieskola

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2010 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration, Skola

 • Stödboende för ungdomar som omfattas av gymnasielagen i Säffle kommun

  Säffle kommun har öppnat ett stödboende för de ungdomar som omfattas av den så kallade gymnasielagen.

  Ämne:Barn och unga, Gymnasieskola

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2018 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration, Skola

 • Gemensam handlingsplan i Lunds kommun

  Lunds kommun har tagit fram en handlingsplan för mottagande och etablering av nyanlända. Den har lett till förbättrad struktur och samverkan i kommunen.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2016 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

 • Regional överenskommelse (RÖK) för nyanländas etablering i Östergötland

  Östergötlands regionala överenskommelse (RÖK) för att främja en sammanhållen integrations- och etableringsprocess för nyanlända.

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2015 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

 • Idéburet offentligt partnerskap (IOP) – exemplet Yalla Trappan i Malmö

  Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentliga sektorn och idéburen sektor. Malmö stad har samarbetat med Yalla Trappan under en längre tid och de har nu tagit fram en ny IOP.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2016 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

 • Öar utan gränser på Ekerö tar tillvara kraften hos alla

  ”Öar utan gränser” är en modell som började utvecklas 2015 i syfte att fånga upp engagemanget hos personer som vill stödja och välkomna nyanlända samt länka ihop gamla och nya Ekeröbor.

  Ämne:Social hållbarhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2015 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

 • Inkluderingskoordinator stärker samverkan med civilsamhället i Lund

  Med medel från Länsstyrelsen har Lunds kommun tagit fram en modell för samverkan med civilsamhället. Inkluderingskoordinatorn initierar samverkan och aktiviteter som främjar inkludering och integration i Lund.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2017 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

 • Unga nyanlända guidar seniorer i IT-relaterade frågor i Örebro kommun

  IT-Guide ger dubbla vinster för nyanlända ungdomar och seniorer i Örebro kommun. Syftet är att föra samman relativt nyanlända ungdomar med seniorer där ungdomarna arbetar som IT-guider.

  Ämne:Social hållbarhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2018 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

 • Hälsoskolan/Aktiv - en del av etableringen i Göteborgsregionen

  Hälsoskolan är ett beprövat koncept i flera regioner och landsting. Göteborgsregionen har gått ett steg längre och erbjuder nyanlända Hälsoskolan/Aktiv som en del i den tvååriga etableringsplanen genom Arbetsförmedlingen.

  Ämne:Folkhälsa

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2012 - pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Integration

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.