Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Med träning blir det lättare att fråga patienter om våld

  Hösten 2019 testade tre vårdverksamheter i region Dalarna att ställa frågor om våld till alla patienter. Projektet har minskat osäkerheten hos personalen, och många ville fortsätta med rutinmässiga frågor efter projektet slut.

  Ämne:Folkhälsa, Jämställdhet, Kvinnofrid

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2019

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Jämställdhetspris driver förändring

  Många organisationer delar ut jämställdhetspris för att belöna goda insatser och sprida positiva exempel. Men kan priset i sig också leda till ökad jämställdhet? Här beskrivs några olika pris, vad som belönas och vilka erfarenheter som dragits för a...

  Ämne:Jämställdhet, Social hållbarhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2007 - pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Genushanden stöder jämställd sjukskrivning

  För att undvika förutfattade meningar om kvinnor respektive män i samband med sjukskrivningar, utvecklade Skurups vårdcentral Genushanden. Varje finger representerar en fråga som bör ställas till både kvinnor och män i mötet med patienten.

  Ämne:Folkhälsa, Jämställdhet, Kvinnofrid

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2014 - pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati, Hälsa och sjukvård

 • Policy för jämställd sponsring

  Tidigare gick 90 procent av sponsringsmedlen från Vätterhem AB i Jönköping till killar som spelar fotboll. Förändringen från “korridorbeslut” till tydlig policy och ansökningsprocess har lett till en jämn fördelning av sponsorstödet mellan tjejer oc...

  Ämne:Jämställdhet, Social hållbarhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2018 - pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati, Kultur och fritid

 • Politiska beslut driver på jämställdhetsarbetet

  Region Värmland vill att länet skall vara attraktivt och inkluderande och att regionen ska vara en jämställd och jämlik arbetsplats. Politiska beslut om jämställdhetsintegrering ger arbetet genomslag på olika nivåer och i olika verksamheter.

  Ämne:Jämställdhet, Politisk styrning

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2019 - pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Krafttag mot sexuella trakasserier på festival i Malmö

  Sexuella trakasserier och övergrepp framför allt mot tjejer i samband med musikfestivaler fick stor uppmärksamhet 2016. Det här fick Malmö stad att vidta konkreta åtgärder inför Malmöfestivalen samma år. Resultatet blev att flera olika brott minskad...

  Ämne:Folkhälsa, Jämställdhet, Kvinnofrid, Trygghet och säkerhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2016 - pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati, Kultur och fritid

 • Genderbudgetering synliggjorde skillnader i vård

  En studie som genomfördes på Nora vårdcentral visade att män med svårläkta sår får mer vård och fler remisser till sjukhus av distriktsläkaren än kvinnor. Skillnader i behandling som inte är medicinskt motiverade kan leda till onödigt lidande för pa...

  Ämne:Folkhälsa, Jämställdhet, Nära vård

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2017 - pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati, Ekonomi, Hälsa och sjukvård

 • Jämställdhetsbokslut ger systematisk uppföljning

  Det årliga jämställdhetsbokslutet ger Uppsalas politiker en bild av jämställdhetsutmaningar bland kommunens invånare och anställda och visar resultaten som uppnåtts. Bokslutet förenklar kommunens arbete med att driva på och följa upp åtagandet om jä...

  Ämne:Jämställdhet, Politisk styrning, Social hållbarhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2018 - pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Istället för eldsjäl: jämställdhetsintegrering i Kalmar

  En stor utmaning i arbetet med jämställdhetsintegrering är risken att allt återgår till ”det normala” när personer som har varit drivande i jämställdhetsarbetet lämnar organisationen. Kalmar har integrerat jämställdhet i planering, uppföljning och k...

  Ämne:Jämställdhet, Politisk styrning, Social hållbarhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2019 - pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Stadsarkivet lyfter fram gömda och glömda kvinnor

  Stockholms stadsarkiv arbetar med ett jämställdhetsperspektiv för att lyfta fram gömda och glömda kvinnor ur sina samlingar, för att belysa villkoren för mansrollen, och för att kvinnor och män ska få lika stort utrymme i det som arkiveras idag.

  Ämne:Jämställdhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2017 - pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati, Kultur och fritid

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.