Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Politiska jämställdhetsutskott skapar hållbarhet

  Eskilstuna, Umeå och Örebro kommun har alla tre ett särskilt politiskt organ för att driva på jämställdhetsarbetet. Det är en framgångsfaktor i deras mångåriga arbete med jämställdhetsintegrering och bidrar till långsiktig hållbarhet.

  Ämne:Jämställdhet, Politisk styrning

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • eHealth Arena: bryggan mellan näringsliv, vård och omsorg, akademin och invånare

  eHealth Arena är en gemensam satsning och ska ha fokus på att dela data, förflyttning av vård samt prevention. Prioriterade grupper är sköra äldre, multisjuka, kroniskt sjuka samt barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Tanken är att möjliggöra en för...

  Ämne:Folkhälsa, Nära vård, Psykisk hälsa, Äldreomsorg

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:2 oktober 2020 - 21 december 2021

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Hälsa och sjukvård, Social omsorg

 • Samskapa, lära och sprida för kvalificerad vård, omsorg och stöd

  Skellefteå kommuns vård- och omsorgsavdelning arbetar aktivt med kompetensutveckling och har skapat ett lärcentra för medarbetare, studenter, och praktikanter. Syftet var att skapa en lärmiljö för bästa möjliga kunskapsutveckling där hjärna, hjärta,...

  Ämne:Äldreomsorg

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:1 mars - 1 november 2020

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Social omsorg

 • Digitalisering av hemtjänst i en liten kommun – från ansökan till leverans

  Hur kan en liten, gles landsbygdskommun, där 10 procent av invånarna är över 80 år, tillgodose deras behov av hjälp i hemmet? Övertorneå gör det med hjälp av digitala hjälpmedel och välfärdsteknik som till exempel automatisk medicinutdelare, GPS-spå...

  Ämne:Äldreomsorg

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Social omsorg

 • Flexibla möten med politiker tar tillvara ungas engagemang

  I Orsa kommun möter politikerna unga medborgare på deras villkor – utanför gängse strukturer. Det har minskat avståndet mellan beslutsfattare och unga. Regional samverkan mellan länets kommuner ökar möjligheten att genomföra de förslag som väcks i d...

  Ämne:Medborgardialog

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Startade 2016, pågår fortfarande.

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Dialogkommissionen i Botkyrka gör medborgarnas förslag till verklighet

  I Botkyrka är vägen från medborgardialog till förändring kort. Att politikerna i Dialogkommissionen har mandat och en särskild budget tillägnad medborgarnas förslag gör att de snabbt realiseras. – Medborgarnas synpunkter fastnar alltför ofta i byrå...

  Ämne:Folkhälsa, Medborgardialog, Social hållbarhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Dialog i partnerskap skapar sociala innovationer

  Partnerskap för sociala innovationer är en mötesplats för det offentliga och civilsamhället i Region Örebro län. Syftet är att tillsammans hitta nya lösningar på samhällets utmaningar. Ett resultat är regionens avtal med två sociala företag.

  Ämne:Medborgardialog

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Nolltolerans mot skojbråk gav bättre skolresultat och tryggare skola

  När Presterudsgymnasiet i samarbete med kommunens Folkhälsoenhet genomförde en trygghetsvandring på skolan visade det sig att trakasserier förekom och att det fanns platser som elever upplevde som otrygga. Åtgärder har gjort skolmiljön tryggare och ...

  Ämne:Folkhälsa, Jämställdhet, Kvinnofrid, Social hållbarhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2017-pågående

  Verksamhetsområde:Skola

 • Heltidsarbete som norm – viktigt för jämställdheten

  I projektet Heltidsresan samarbetar SKR och Kommunal för att heltidsarbete ska bli norm. Det är i högsta grad en jämställdhetsfråga eftersom fler kvinnor än män arbetar deltid. Med fler medarbetare som arbetar heltid, minskar också rekryteringsbehov...

  Ämne:Jämställdhet, Personal- och kompetensförsörjning

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:2017-2024

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Arbetsmarknad

 • Patientkontrakt – ett stöd för nära vård och ökad delaktighet

  Region Jönköpings län har i flera år arbetat med Patientkontrakt inom olika verksamheter. Utgångspunkten har varit att utvärdera verksamheten utifrån ett Patientkontraktsperspektiv och ta fram åtgärder. Målet är att förbättra delaktigheten, patients...

  Ämne:Äldreomsorg, Nära vård

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.