Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Ungdomsmottagningar underlättar för unga att berätta om våld

  Ungdomsmottagningarna i Västernorrland har som mål att fråga alla unga om våld. Här används arbetssättet Responce-Based Practice som underlättar för unga att berätta om sin utsatthet och få värdigheten återupprättad.

  Ämne:Folkhälsa, Jämställdhet, Kvinnofrid

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2011 - pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Jämtlands socialtjänster inför fokusmånad för att upptäcka våld

  Två år i rad har Jämtlands kommuner haft en fokusmånad där socialtjänsten frågar alla vuxna brukare/klienter om våld. Arbetet har lett till att fler våldsutsatta uppmärksammas. Samtidigt har socialtjänstens förutsättningar att arbeta med frågan stär...

  Ämne:Folkhälsa, Jämställdhet, Kvinnofrid

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2019-2020

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta i Mölndals stad

  Under 2020 följde Mölndals familjefridsteam upp alla ärenden om stöd till våldsutsatta vuxna. Uppföljningen gav viktig kunskap om utvecklingsbehov, men också ett kvitto på att teamets stöd förbättrat för klienterna.

  Ämne:Jämställdhet, Kvinnofrid

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2019-09-01 - 2020-12-31

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Gräns som leder till Nära vård och samarbete för allas hälsa

  Att leva i den demografiska utmaningens epicentrum kräver nytänkande och mod utöver det vanliga. I svenska Pello i Tornedalen vid gränsen till Finland valde en man att satsa på sin hembygd och därmed skapa en mötesplats för alla. På Älvstranden finn...

  Ämne:Folkhälsa, Nära vård, Social hållbarhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågår

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Luleå kommun ställer jämställdhetskrav i upphandlingen

  Bättre fart i leverantörernas eget jämställdhetsarbete och en kommunal bildbank med genusmedvetna bilder. Det är två konkreta effekter av Luleå kommuns arbete med att ställa jämställdhetskrav i sin upphandling.

  Ämne:Jämställdhet, Politisk styrning, Upphandling

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2016-pågår

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Digitalisering i den lilla kommunen - så gjorde Grästorp

  Vad krävs för att en liten kommun ska kunna följa med i den förändringsresan som digitaliseringen medför? Det har visat sig att samarbetet med fem grannkommuner har varit absolut nödvändigt för att säkra kompetens och ekonomi i den snabba förändring...

  Ämne:Äldreomsorg

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2018 och gäller tillsvidare.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Social omsorg

 • Pengar - hinder eller möjlighet för utvecklingen av välfärdsteknik

  Projekt kring digitalisering och välfärdsteknik inom äldreomsorgen blir ofta inte breddinförda trots goda resultat. I Uddevalla h ar man kommit fram till ett annat upplägg för att lyckas hela vägen. Att låta p lanering av digitalisering o...

  Ämne:Äldreomsorg

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:1 januari – 31 december 2020

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Social omsorg

 • Förtur i allmännyttan förenklar för våldsutsatta

  Bostadsbolaget Örebro Bostäder har förbättrat möjligheten till ny bostad för de som utsätts för våld in nära relation. Nyckeln har varit ändrade kriterier för social förtur och nära samverkan med kommunen.

  Ämne:Fastigheter, Jämställdhet, Kvinnofrid

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2019– pågår

  Verksamhetsområde:Ekonomiskt bistånd, Social omsorg

 • Målbild - kompassen för omställningen till Nära vård

  Omställningen till Nära vård drivs framåt med en gemensam målbild som främsta kompass. Målbilder har eller håller på att tas fram i samverkan mellan region och kommuner. Här presenteras hur Västernorrland tog fram sin målbilden och exempel på målbil...

  Ämne:Äldreomsorg, Nära vård

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

 • Multiprofessionella team för trygg och säker nära vård

  I Eskilstuna bedrivs nära vård, för de mest sjuka äldre personerna i hemmet, med multiprofessionellt team från både region och kommun. En lösning som skapar en trygg och säker vård för att människor ska slippa åka mellan olika vårdinstanser och lägg...

  Ämne:Äldreomsorg, Nära vård

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.