Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Återbrukskoncept i Eskilstuna ger världseko

  En professor på högskolan kläckte idén och kommunens återvinningschef nappade. Alla partier plus föreningslivet ställde sig bakom. Så fick Eskilstuna en shoppinggalleria med bara återbrukade varor – och världsrykte som föregångskommun.

  Ämne:Besöksnäring, Miljö, hälsa

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågår

  Verksamhetsområde:Innovation, Näringsliv

 • Stöd för digitala nämndmöten och styrelsemöten

  Karlstads kommun har under april 2020 genomfört samtliga sina nämndmöten och styrelsemöten digitalt. Fokus har varit att säkerställa att politiska möten har kunnat genomföras med människan i fokus. Därför har vi tagit fram stödmaterial i form av tal...

  Ämne:Corona, covid-19, Politisk styrning

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:April 2020 och pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati, Digitalisering

 • Jämlik krishantering under coronapandemin

  När coronaviruset spreds över världen kom rapporter om att vissa grupper stigmatiseras då det blir utpekade som smittspridare. I Huddinge kommun förstod man vikten av att arbeta mot stigmatisering och för att informera och verka för jämlik krishante...

  Ämne:Corona, covid-19, Mänskliga rättigheter

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågår

  Verksamhetsområde:Demokrati, Integration

 • Verksamhetsnära utbildning skapar gemensam grund i Huddinge

  Huddinge kommun har tagit fram utbildningsfilmen för att fler medarbetare inom kommunen skulle nås av kompetensutveckling inom jämlikhetsfrågor, diskrimineringslagstiftning och normkritik. Jämlikhet i Huddinge betyder att alla ska ha likvärdig servi...

  Ämne:Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2018 - pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati, Integration

 • SällBo – ett boende där generationer och kulturer möts

  Helsingborgs stads kommunala bostadsbolag, Helsingborgshem, har skapat ett unikt boendekoncept kallat SällBo. Genom SällBo träffas och socialiserar människor från helt olika bakgrunder och generationer, men som alla har ett gemensamt behov: att känn...

  Ämne:Byggande, Äldreomsorg

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Januari 2020 -Februari 2021

  Verksamhetsområde:Demokrati, Integration

 • Från plan till verklighet – så skapade Helsingborgs stad engagemang för inkluderingsarbetet

  Helsingborg stads "Plan för lika möjligheter" visar vägen i arbetet för en öppen och inkluderande stad, fri från diskriminering. Staden tog fram ett övningsmaterialet för att lyfta diskriminerings- och inkluderingsarbetet i stadens verksam...

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2018 - pågående

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Demokrati, Ekonomiskt bistånd, Integration, Social omsorg

 • Respektfulla samtal om integration

  Avesta kommun fick på kort tid ta emot många nyanlända. Det skapade ett behov bland medarbetarna att tillsammans diskutera vad förändringen innebär för kommunen både som ort och som arbetsgivare. Kommunen tog då fram en genomarbetad utbildningsinsat...

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2018 - Pågående

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Demokrati, Integration

 • Gröna obligationer bidrar till hållbart byggande

  År 2013 blev Göteborg första stad i världen att ge ut gröna obligationer. Då var de ganska okända. I dag är de ett vanligt alternativ för att finansiera hållbara projekt – även om det kräver förändrade arbetssätt inom förvaltningen.

  Ämne:Miljö, hälsa

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågår

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Innovation

 • Kompetensväxling ger hög tillgänglighet i primärvården i Norrbotten

  Kompetensväxling och tillit mellan yrkesgrupper nyckelfaktorer för god tillgänglighet Norrbotten. Kompetensväxling ger även god arbetsmiljö och attraktiva arbetsplatser. Kriterier, rutiner och utbildningar är medel för att lyckas. Fortsatt utvecklin...

  Ämne:Personal- och kompetensförsörjning

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2017 - pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Självtest för HPV-virus når allt fler

  Region Skåne skickar ut självtest för HPV-analys till kvinnor som inte lämnat prov på sju år. Nu vill regionen prova att erbjuda kvinnor självtest som alternativ till prov på barnmorskemottagning. Målet är att förebygga livmoderhalscancer och frigör...

  Ämne:Kvinnors hälsa

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:Pågår

  Verksamhetsområde:Innovation, Hälsa och sjukvård

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.