Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Grönsaksflis i skolmat bra för både klimat och arbetsmiljö

  Tillsammans med en lokal grönsaksproducent har Helsingborgs stad tagit fram en ny produkt – grönsaksflis. Mer rotfrukter och mindre kött minskar skolmatens klimatpåverkan. Förutom minskade utsläpp bidrar fliset till bättre arbetsmiljö och mindre spi...

  Ämne:Arbetsmiljö

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågår

  Verksamhetsområde:Innovation, Skola

 • Språk i kombination med praktik – en effektiv metod i Örebro

  Genom projektet ”Vägen till svensk legitimation” erbjuder Region Örebro språkutbildning i kombination med praktik i klinisk träning.

  Ämne:Personal- och kompetensförsörjning

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2016 - december 2019

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor

 • Satsning på utbildning för förståelse av utökad uppföljning i primärvården i Region Uppsala

  Olika medarbetarutbildningar skapar förståelse för en bredare registrering och uppföljning inom primärvården. Fortlöpande enkäter till verksamhetscheferna visar att de som tagit sig an problem med tillgängligheten, känner sig mindre stressade och be...

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:Projekttid 2017-2019, Från 2020 fortsatt arbete i förvaltning

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Ökad förståelse för bredare registrering i primärvården i Region Örebro län

  Region Örebro län jobbar mycket med uppföljningarna. Flera olika indikatorer och rapporter används. Fortlöpande samtal om resultaten ger möjlighet till diskussioner om förändringar i registrering och verksamhet. Teamarbetet har utvecklats, alla yrke...

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:Projekt 2017-2019, pågående arbete i förvaltning

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Tekniska vägval och erfarenheter vid införandet av RPA i Södertälje

  Södertälje kommuns digitaliseringsstrateg Anthony Mc Carrick berättar om de tekniska vägval digitaliseringsenheten tog under införandet av RPA, och om hur enheten tänker kring och organiserar sitt digitaliseringsarbete.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2018 - pågående (februari 2020)

  Verksamhetsområde:Digitalisering

 • Strategi och ledningsplan för Integration i Töreboda kommun

  Törebodamodellen utgår från nyanländas behov och innebär arbete i tre delar. Bostad, språk samt arbetsmarknads- och utbildningsinsatser. Den politiska enigheten kring modellen säkerställer ett långsiktigt arbete.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2015 - 2018

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Integration

 • Ett systematiskt helhetsgrepp på integration med siffror i fokus

  I Uppsala initierades projekt Agata för att ta ett samlat administrativt grepp om kommunens mottagande av asylsökande och nyanlända med fokus på ekonomi, it-stöd och statistik. Utifrån projektets erfarenheter skapades Agatamodellen, ett sätt att sam...

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2016 - 2018

  Verksamhetsområde:Integration

 • Koordinatorer fördubblade kapaciteten när standardiserade vårdförlopp infördes

  Bilddiagnostik används i 28 av 30 standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården. Och i alla dem ska undersökningen genomföras inom några dagar.

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2016 - pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Standardiserat vårdförlopp gav snabbare utredning av hudmelanom i Region Halland

  Enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF) för hudmelanom ska en misstänkt hudförändring tas bort inom sju dagar efter att den upptäckts. Sedan Region Halland införde SVF för hudmelanom har de landets effektivaste utredning av misstänkt hudcance...

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2016 - pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Helhetsgrepp och stort engagemang gör att fler nyanlända kommer ut i jobb i Järfälla

  I Järfälla kommun har de skapat en väg in till arbete och studier. Det är en av flera faktorer som lyfts för att nå de lyckade resultaten kopplat till nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

  Ämne:Folkhälsa, Social hållbarhet

  Exempel från:Kommun

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Integration

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.