Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Stärkt samarbete mellan aktörer gör att fler nyanlända stannar kvar i Åre

  Åre kommun har satsat på att skapa ett sammanhängande system, där olika aktörer samarbetar och strävar mot ett gemensamt mål.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2017 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

 • Yrkes-SFI i Skåne

  I Skåne har ett flertal aktörer gått samman för att erbjuda nyanlända svenskundervisning med yrkesinriktning. Samarbetet Yrkes-SFI i Skåne har utvecklat utbildningar som erbjuder individanpassade vägar ut i arbetslivet.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2015 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

 • Tidiga insatser för asylsökande i Mariestad

  Genom projektet erbjuder Mariestads kommun olika aktiviteter för asylsökande att lära sig svenska, få kontakt med arbetsmarknaden och skapa sig ett nätverk.

  Ämne:Folkhälsa

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2018 - pågående

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Integration

 • Synvända i hemtjänsten

  I Skönsmons-modellen driver och utvecklar medarbetarna verksamheten utifrån kundens behov. Verksamheten styrs med fokus på kvalitet, kontinuitet och kundnöjdhet. Resultatet är ökad kontinuitet och flexibilitet, lägre kostnader och minskad sjukfrånva...

  Ämne:Äldreomsorg

  Exempel från:Kommun

  Verksamhetsområde:Innovation, Social omsorg

 • Världsunikt larmställ för brandmän

  Brandmän utsätts för stora risker vid insatser. Därför ställs höga krav på skyddsutrustningen för säkerhet och hållbarhet. Räddningstjänsten i storgöteborg utvecklade tillsammans med leverantörerna en ny banbrytande produkt till förutbestämt pris. E...

  Ämne:Upphandling

  Exempel från:Kommun

  Verksamhetsområde:Innovation

 • Hälsofrämjande etablering – lokalt exempel från Växjö

  Projektet Hälsofrämjande etablering syftar till att identifiera, stödja och stärka nyanlända med ohälsa/funktionsnedsättning på deras väg mot arbete eller studier. Projektet omfattar sex lokala delprojekt och detta exempel beskriver verksamheten i V...

  Ämne:Folkhälsa

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2017 - 2020

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Integration

 • Boende för ensamkommande ungdomar i Söderköping

  Söderköpings kommun har tagit ett fortsatt beslut om att lösa boendesituationen för ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och väntar på sitt asylbesked.

  Ämne:Barn och unga

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2018 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

 • Hejsvenska – ett digitalt stöd för svenskinlärning

  Hejsvenska är ett digitalt stöd för svenskinlärning framtaget av Malmö stad. Programmen riktar sig till sfi-kurser och finns tillgängligt gratis på webben och som app.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2014 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration

 • Lokalt programråd - samverkan för kvalitet och arbetslivsanknytning

  Ett aktivt lokalt programråd för Barn- och fritidsprogrammet handlar om att vässa utbildningen så att eleverna får en bättre utbildning som matchar branschens krav.

  Ämne:Förskola, Personal- och kompetensförsörjning

  Exempel från:Kommun

  Verksamhetsområde:Skola

 • Öppna förskolan stärker etableringen av utrikes födda föräldrar

  Öppna förskolan i Rågsved - en mötesplats för integration. Där kan utrikes födda föräldrar ta del av exempelvis sfi-undervisning samt studie- och yrkesvägledning.

  Ämne:Förskola

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2014-pågående

  Verksamhetsområde:Integration, Skola

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.