Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Uppsala-ungdomarnas utställningsprojekt ökade kunskapen om nationella minoriteter

  Sommaren 2020 erbjöds årskurs 9-ungdomar i Uppsala kommun ferieanställning för att genomföra ett utställningsprojekt om mänskliga rättigheter och nationella minoriteter med särskilt fokus på gruppen romer. Utställningen lockade många besökare, särsk...

  Ämne:Mänskliga rättigheter

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Tre veckor under sommaren 2020. Avslutades med en utställning vid Resecentrum i Uppsala den 29 juni–3 juli.

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Smärtkuben hjälper vårdpersonal i VGR att bemöta jämställt

  Normer och förväntningar utifrån kön påverkar bemötande och behandling av patienter med smärta. Verktyget Smärtkuben hjälper vårdpersonal att reflektera över sitt arbete och att hitta skillnader i bemötande och behandling av kvinnor och män.

  Ämne:Jämställdhet, Kvinnors hälsa, Nära vård, Social hållbarhet

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Jakt på ojämställdhet under gemensam analysvecka i regionen

  Region Gotland genomför en temavecka varje år då handläggare och controllers tillsammans analyserar regionens statistik, för att få syn på eventuell ojämställdhet i regionens verksamhet. Det är ett led i att utveckla kvaliteten i verksamheten.

  Ämne:Jämställdhet, Politisk styrning, Social hållbarhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2010-pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Policy för jämställd sponsring

  En analys av idrottsverksamheten i Jönköpings kommun ledde till jämställd sponsring i kommunens bolag och ett samarbete med idrott och företag i länet för att skapa förändring. Fagersta och Eskilstuna har skrivit in krav i sponsringspolicyn för att ...

  Ämne:Jämställdhet, Politisk styrning

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2019-pågående

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Kultur och fritid

 • Medborgarpanel hjälper politiker i Piteå att pejla läget

  PiteåPanelens drygt 330 deltagare ger kommunens politiker möjlighet att snabbt få en fingervisning om invånarnas åsikt. Enligt Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande, är dialogen med medborgarna A och O i det politiska arbetet. – PiteåPanelen ...

  Ämne:Medborgardialog

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • ÖrebroBostäder engagerar hyresgäster för att förebygga våld

  Bostadsföretaget ÖBO har tagit fram policyn ”Våga bry dig”. Policyn uppmuntrar hyresgäster och medarbetare att visa civilkurage om någon granne far illa eller utsätts för våld i nära relation.

  Ämne:Fastigheter, Jämställdhet, Kvinnofrid, Trygghet och säkerhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2016 – pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati, Samhällsplanering

 • Istället för eldsjäl: Hedemora styr mot jämställdhet

  En utmaning i arbetet med jämställdhetsintegrering är risken att allt återgår till ”det normala” när personer som har varit drivande i jämställdhetsarbetet lämnar organisationen. Hedemora kommun har byggt in jämställdhet i styrsystemet.

  Ämne:Jämställdhet, Politisk styrning, Social hållbarhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2009-pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Istället för eldsjäl: Vännäs följer upp jämställda beslutsunderlag

  En stor utmaning i arbetet med jämställdhetsintegrering är risken att allt återgår till ”det normala” när personer som har varit drivande i jämställdhetsarbetet lämnar organisationen. Vännäs kommun följer upp jämställda beslutsunderlag i sin internk...

  Ämne:Jämställdhet, Politisk styrning, Social hållbarhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2009-pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Mål och budget för jämställdhet

  Hedemora vill uppnå lika goda resultat för alla invånare, därför genomsyras styrmodellen av ett jämställdhetsperspektiv. Det har gett resultat i verksamheten: fler tjejer besöker fritidsgårdarna, fler nyanlända kvinnor har arbete, löneskillnader är ...

  Ämne:Folkhälsa, Jämställdhet, Politisk styrning, Social hållbarhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2010-pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Samverkan säkrar permanent boende för våldsutsatta

  Att hitta en egen bostad efter tiden på skyddat boende är ofta en lång och krånglig process. Genom avtal med ”vänkommuner” har Karlstad kommun förenklat processen, så att våldsutsatta kvinnor och barn snabbare kan återgå till ett normalt liv.

  Ämne:Jämställdhet, Kvinnofrid

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2018 - pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati, Social omsorg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.