Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Eskilstuna kommun digitaliserar med stöd i forskning

  Som en av landets tio modellkommuner för digitalisering inom äldreomsorgen har Eskilstuna valt att basera utvecklingsarbetet på aktuell forskning. Digitaliseringen ska fungera ur teknisk, ekonomisk och demokratisk synvinkel – och vara till gagn för ...

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Digitalisering

 • Samverkan och kunskapslyft underlättar digitalisering i Västerbotten

  Region Västerbotten har haft siktet inställt på digitalisering sedan flera gemensamma bredbandsprojekt i början av 2000-talet. Nu handlar det om digital transformation. Tack vare flera externt finansierade projekt har regionen och länets kommuner ko...

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:Inleddes i början av 2000-talet. Pågår fortfarande.

  Verksamhetsområde:Digitalisering

 • Digital delaktighet gör kommunen smartare

  En åldrande befolkning och många säsongsboende medför utmaningar för Värmdö kommun som behöver jobba hårt för att bibehålla kvalitet och service. Nu är tanken att ett nytt arbetssätt, ökad digitalisering och en högre grad av samarbete ska leda fram ...

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati, Digitalisering

 • Digitaliseringsrådet håller ihop verksamheten i kommunerna

  Kommunerna i Västernorrland har samverkat kring digitaliseringsfrågor i ett drygt decennium. När utvecklingen inte längre kunde bedrivas i projektform bildades Västernorrlands digitaliseringsråd som både gör det lättare för medarbetare att använda d...

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågår

  Verksamhetsområde:Demokrati, Digitalisering

 • Tankesmedja i Fyrbodal – för att leda och styra digitalisering självständigt och i samverkan

  Att leda och styra digitalisering är en komplex utmaning som ingen kan lösa ensam. Fyrbodals kommunalförbund, ICare4 Fyrbodal, anordnade därför – i samarbete med SKR – en serie tankesmedjor där flera kommuner kunde mötas, lära sig mer och diskutera ...

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2020

  Verksamhetsområde:Digitalisering

 • Västra Götalandsregionen jobbar strukturerat med patientens perspektiv

  Ett personcentrerat arbetssätt är grunden i Västra Götalandsregionens (VGR) omställningsarbete, som bland annat inkluderar Nära vård. Struktur och systematik behövs i en stor region, och en regional riktlinje som definierar vad patientkontrakt är i ...

  Ämne:Äldreomsorg, Nära vård

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2016 - pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

 • Jönköping mäter jämställdhet i kommunfullmäktige

  För att skapa ett bra mötesklimat i fullmäktige har Jönköping låtit en konsult studera sammanträden ur ett jämställdhets- och inkluderingsperspektiv. Resultaten visar att kommunens politiker är på rätt väg, men det återstår utmaningar.

  Ämne:Jämställdhet, Politisk styrning

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2018 - pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Linköpings kommun mäter digital mognad för att skapa förflyttning

  I takt med samhällets accelererande digitalisering ställs höga krav på offentlig sektor. Genom att mäta vår digitala mognad får vi värdefulla insikter i hur vi kan bli ännu bättre på att skapa värde i våra verksamheter genom att använda teknikens mö...

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Innovation

 • Hälsocoach online – när det preventiva arbetet blir nära

  Hälsocoach online är en individanpassad tjänst och ett komplement till det hälsofrämjande arbetet som bedrivs i dag i Västra Götaland. Det innebär att fler kan få hjälp till goda levnadsvanor över tid och att skaffa ett nytt stabilt hälsobeteende fö...

  Ämne:Folkhälsa, Nära vård

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2017 - pågående

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Hälsa och sjukvård

 • Umeå integrerar jämställdhetsdeklaration i ledning och styrning

  Umeå kommun tar stöd i den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) för sitt jämställdhetsarbete. Kommunen har implementerat deklarationens artiklar i sin ordinarie styrning.

  Ämne:Jämställdhet, Politisk styrning

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2008 - pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.