Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Arvikas individ- och familjeomsorgs mål - ett stärkt barnrättsperspektiv

  Individ- och familjeomsorgen i Arvika kommun har påbörjat ett utvecklingsarbete med att bli en barnrättsbaserad individ- och familjeomsorg. För att nå dit ska verksamhetens samtliga delar stärka sitt barnrättsperspektiv, i såväl arbetet direkt med b...

  Ämne:Barnets rättigheter

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Lyhördhet framgångsfaktor i Hagsätraskolans arbete med våldsprevention

  På Hagsätraskolan är metoden MVP (Mentorer i våldsprevention) väl integrerad i verksamheten. Genom att anpassa arbetet utifrån elevernas och lärarnas behov, har skolan skapat ett långsiktigt förebyggande arbete mot våld.

  Ämne:Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnofrid

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2016 - pågående

  Verksamhetsområde:Skola

 • Digitala läkemedelsgivare i Eskilstuna ökade självständigheten och frigjorde tid

  Eskilstuna kommun erbjuder digital läkemedelsgivare för funktionshinderområdet och äldreomsorgen, till brukare med beslut om egenvård och ansvarsövertag. Resultatet har bidragit till ökad självständighet hos brukarna, minskat antalet avvikelser kopp...

  Ämne:Funktionshinder, Äldreomsorg

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2019 - pågående

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Hälsa och sjukvård

 • Modell för brukarundersökningar till placerade barn och unga på Gotland

  Region Gotland har 61.000 invånare. Cirka 60 barn och unga är placerade i familjehem, 20 ungdomar i hem för vård eller boende (HVB) och ett fåtal i stödboenden. Våren 2021 inledde Region Gotland ett arbete för att delta i brukarundersökningen till p...

  Ämne:Barn och unga

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:15 september till 24 oktober 2021

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Passion för livet främjar ett friskt åldrande

  Skellefteå kommun arbetar för att regionens seniorer ska kunna bibehålla sin livskvalitet och leva ett gott liv – hela livet. Livscoacher, handledare i konceptet Passion för livet, utbildas och arrangerar sedan mötesplatser där deltagare får träffas...

  Ämne:Folkhälsa, Nära vård, Psykisk hälsa, Äldreomsorg

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående (2021)

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

 • Hälsofrämjande samverkan för jämlik hälsa i utsatt område

  Lindängen i Malmö är ett område med många individer i socioekonomiskt utsatta situationer. För att stärka hälsa och egenmakt hos invånarna där har lokalt förankrade Hälsofrämjare utbildats och anställts. Genom denna verksamhet skapas engagemang och ...

  Ämne:Corona, covid-19, Folkhälsa

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2016 - pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati, Hälsa och sjukvård, Integration, Social omsorg

 • Myndighetssamverkan gör arbetet med våldsutövare effektivare

  I verksamheterna Utväg Skaraborg och Utväg Södra Älvsborg samverkar regionen med socialtjänsten och fler myndigheter. Här kan den som utövar våld mot en partner få långvarig behandling att ändra beteende, samtidigt som samverkande myndigheter funger...

  Ämne:Jämställdhet, Kvinnofrid, Trygghet och säkerhet

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:1996 - pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

 • Modell för brukarundersökningar inom IFO på Gotland

  Genom ett strukturerat arbete med brukarundersökningarna inom individ- och familjeomsorgens olika områden, lyckades Region Gotland 2021 mer än fördubbla antalet brukare som svarade på enkäten. Därmed får regionen ökad kunskap om hur brukare upplever...

  Ämne:Missbruk och beroende

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2021-01-01 pågående

  Verksamhetsområde:Ekonomiskt bistånd, Social omsorg

 • Järfällamodellen förebygger hedersrelaterat våld och förtryck

  Med enkel modell i fyra steg har Järfälla ökat kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck brett i kommunen – från socialtjänst och skola till fastighetsbolag och ideella föreningar.

  Ämne:Barn och unga, Folkhälsa, Jämställdhet, Kvinnofrid, Trygghet och säkerhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2019 - pågående

  Verksamhetsområde:Kultur och fritid, Skola, Social omsorg

 • Samverkan för en roligare fritid och friskare barn

  I Kungsbacka arbetar Friskvårdsgruppen för att barn med obesitas ska få ökat självförtroende och självkänsla. Genom regional och kommunal samverkan på bred front och i nära samarbete med civilsamhälle och näringsliv erbjuds barnen massor av roliga a...

  Ämne:Barn och unga, Folkhälsa, Förskola, Nära vård

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Projekt 2008- 2010. Nu integrerat i ordinarie verksamhet.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Kultur och fritid, Social omsorg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.