Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Familjerätt för barnets bästa

  Genom kompetensutveckling och metodstöd arbetar familjerätten inom Östermalms stadsdelsnämnd i Stockholms stad för att stärka barnens rättigheter inom familjerätt och familjehemsvård.

  Ämne:Barnets rättigheter

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2020-fortlöpande

  Verksamhetsområde:Juridik, Social omsorg

 • Att fråga på rutin hjälper Sollentuna att nå fler våldsutövare

  Sollentuna kommun var väl rustade när socialtjänstens nya ansvar för våldsutövare trädde i kraft i augusti 2021. Sedan 2020 har kommunen ställt frågor om våldsutövande på rutin, vilket har lett till att fler förövare kunnat erbjudas stöd att sluta.

  Ämne:Folkhälsa, Jämställdhet, Kvinnofrid

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2020 - pågående

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Vuxenutbildning på modersmål – reguljär vårdutbildning med stöd av modersmål

  I västra Östergötland testas en metod att genom stöd av flerspråkig vårdlärare kombinera reguljär yrkesutbildning med språkstudier. Projektet utgår ifrån reguljär vård- och omsorgsutbildning och arabiska som språkgrupp.

  Ämne:Vuxenutbildning

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2020-pågående

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Integration, Skola

 • Vägvisaren – sömlös övergång mellan språkintroduktion och SFI i Lidköping

  Genom en strukturerad samverkan mellan språkintroduktion på gymnasieskolan och vuxenutbildningen har Lidköpings kommun förbättrat arbetet med övergångar för nyanlända elever.

  Ämne:Barn och unga, Vuxenutbildning

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2019-pågår

  Verksamhetsområde:Integration, Skola

 • Chefer utbildas att upptäcka våld och förebygga sjukskrivning

  I Skellefteå, Norsjö, Arjeplog och Piteå kommun utbildas chefer och HR-personal om våld i nära relation. Syftet är att förebygga ohälsa och sjukrivning, och ge våldsutsatta medarbetare rätt stöd.

  Ämne:Arbetsmiljö, Folkhälsa, Jämställdhet, Kvinnofrid, Kvinnors hälsa, Sjukskrivning och rehabilitering

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2018–2022

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Social omsorg

 • Jämtland Härjedalen knyter ihop patientkontrakt med flera satsningar

  I Region Jämtland Härjedalen är det uttalat från ledningen att arbetet med patientkontrakt är kopplat till flera andra utvecklingssatsningar, exempelvis Nära vård, kunskapsstyrning och digitalisering. De betonar också att patientkontrakt handlar om ...

  Ämne:Nära vård, Äldreomsorg

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2018 – pågår. Långsiktigt arbete.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Hälsa och sjukvård

 • Digital omställning i Jönköpings län genom nära samverkan

  Kommunerna i Jönköpings län har valt att i samverkan arbeta för att den digitala omställningen ska ske effektivt. Att mäta den digitala mognaden i kommunerna är en metod som ger underlag för dialog och beslutsfattande, men även en tydlig bild av vil...

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Hösten 2018–Pågår

  Verksamhetsområde:Digitalisering

 • Digitala visningsmiljöer för äldre i behov av välfärdsteknik

  Det bästa alternativet när äldre behöver hjälp är att klara sig på egen hand men ibland är det svårt att veta hur. Därför har Karlstad kommun sedan 2016 arbetat med konceptet fysiska visningsmiljöer som visar välfärdsteknik, digitala tjänster och sm...

  Ämne:Äldreomsorg

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2021

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Hälsa och sjukvård

 • Medicinsk riktlinje hjälper vården att upptäcka hedersrelaterat våld

  2019 införde Västra Götalandsregionen (VGR) en regional medicinsk riktlinje vid hedersrelaterat våld och förtryck. Riktlinjen ska öka kunskapen hos personalen så att fler utsatta får information, skydd, stöd och behandling.

  Ämne:Folkhälsa, Jämställdhet, Kvinnofrid, Kvinnors hälsa

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2019 - pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Beredning för digitalisering med fokus på samhällsutveckling

  För att föra upp digitaliseringsfrågan högre upp på dagordningen och även koppla samman nationell digitaliseringspolitik med regionens egen utvecklingsstrategi har Region Sörmland skapat en särskild beredning för digitalisering. – Vi ville sätta me...

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Digitalisering

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.