Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Modell för brukarundersökningar till placerade barn och unga på Gotland

  Region Gotland har 61.000 invånare. Cirka 60 barn och unga är placerade i familjehem, 20 ungdomar i hem för vård eller boende (HVB) och ett fåtal i stödboenden. Våren 2021 inledde Region Gotland ett arbete för att delta i brukarundersökningen till p...

  Ämne:Barn och unga

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:15 september till 24 oktober 2021

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Passion för livet främjar ett friskt åldrande

  Skellefteå kommun arbetar för att regionens seniorer ska kunna bibehålla sin livskvalitet och leva ett gott liv – hela livet. Livscoacher, handledare i konceptet Passion för livet, utbildas och arrangerar sedan mötesplatser där deltagare får träffas...

  Ämne:Folkhälsa, Nära vård, Psykisk hälsa, Äldreomsorg

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående (2021)

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

 • Hälsofrämjande samverkan för jämlik hälsa i utsatt område

  Lindängen i Malmö är ett område med många individer i socioekonomiskt utsatta situationer. För att stärka hälsa och egenmakt hos invånarna där har lokalt förankrade Hälsofrämjare utbildats och anställts. Genom denna verksamhet skapas engagemang och ...

  Ämne:Corona, covid-19, Folkhälsa

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2016 - pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati, Hälsa och sjukvård, Integration, Social omsorg

 • Myndighetssamverkan gör arbetet med våldsutövare effektivare

  I verksamheterna Utväg Skaraborg och Utväg Södra Älvsborg samverkar regionen med socialtjänsten och fler myndigheter. Här kan den som utövar våld mot en partner få långvarig behandling att ändra beteende, samtidigt som samverkande myndigheter funger...

  Ämne:Jämställdhet, Kvinnofrid, Trygghet och säkerhet

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:1996 - pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

 • Modell för brukarundersökningar inom IFO på Gotland

  Genom ett strukturerat arbete med brukarundersökningarna inom individ- och familjeomsorgens olika områden, lyckades Region Gotland 2021 mer än fördubbla antalet brukare som svarade på enkäten. Därmed får regionen ökad kunskap om hur brukare upplever...

  Ämne:Missbruk och beroende

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2021-01-01 pågående

  Verksamhetsområde:Ekonomiskt bistånd, Social omsorg

 • Järfällamodellen förebygger hedersrelaterat våld och förtryck

  Med enkel modell i fyra steg har Järfälla ökat kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck brett i kommunen – från socialtjänst och skola till fastighetsbolag och ideella föreningar.

  Ämne:Barn och unga, Folkhälsa, Jämställdhet, Kvinnofrid, Trygghet och säkerhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2019 - pågående

  Verksamhetsområde:Kultur och fritid, Skola, Social omsorg

 • Samverkan för en roligare fritid och friskare barn

  I Kungsbacka arbetar Friskvårdsgruppen för att barn med obesitas ska få ökat självförtroende och självkänsla. Genom regional och kommunal samverkan på bred front och i nära samarbete med civilsamhälle och näringsliv erbjuds barnen massor av roliga a...

  Ämne:Barn och unga, Folkhälsa, Förskola, Nära vård

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Projekt 2008- 2010. Nu integrerat i ordinarie verksamhet.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Kultur och fritid, Social omsorg

 • Allaktivitetshusen i Malmö rymmer oändliga sociala möjligheter

  Allaktivitetshus är en verksamhet som finns i Malmös extra utsatta områden och bedrivs idag i tre skolor. Alla aktiviteter utgår från deltagarnas egna önskemål och behov vilket bidrar till upplevelsen av att bli sedd och bekräftad samt att få vara d...

  Ämne:Barn och unga, Folkhälsa

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2011 - pågående

  Verksamhetsområde:Integration, Skola, Social omsorg

 • Trollhättans rutin säkrar skolgång för barn i skyddat boende

  Sedan Trollhättans stad tog fram rutiner för skolgång och skolskjuts för barn som vistas i skyddat boende, har fler barn kunnat gå i skolan. Nyckeln är tydligt utpekade ansvar och gott samarbete mellan förvaltningar.

  Ämne:Barn och unga, Förskola, Grundskola, Kvinnofrid, Trygghet och säkerhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2015 - pågående

  Verksamhetsområde:Skola, Social omsorg

 • Utbildning hjälper förskolor att uppmärksamma barn som upplever våld

  Materialet ”Liten och trygg” har gjort förskolepersonalen i Mora och Orsa tryggare med att uppmärksamma barn som upplever våld i familjen. Samtidigt har kontakten med socialtjänsten stärkts.

  Ämne:Barn och unga, Förskola, Kvinnofrid, Trygghet och säkerhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2019 - pågående

  Verksamhetsområde:Skola, Social omsorg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.