Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Systematisk uppföljning av insatser för våldsutövare, Stockholms stad

  Sedan 2018 har Relationsvåldscentrum Väst systematiskt följt upp arbetet med våldsutövare på individnivå. Uppföljningen har lett till bättre kunskap om målgruppen, förändrade arbetssätt och satsningar för att nå ut till fler.

  Ämne:Jämställdhet, Kvinnofrid

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2018 - pågående

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Hälsocenter – fysisk aktivitet på recept för en hållbar livsstil

  I Värnamo samverkar kommun och region med vårdcentralerna för att förebygga skador och sjukdomar genom fysisk aktivitet på recept. Satsningen har växt till ett hälsocenter som ska bidra till en friskare befolkning genom långsiktigt hållbara motionsn...

  Ämne:Folkhälsa, Nära vård

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Start 2016. Pågående.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Statistikgruppen – en kreativ samverkan för jämlik hälsa

  Att statistik skapar intressanta och viktiga underlag för verksamhetsutveckling, prioriteringar, politik och uppföljningar är inget nytt. Det samverkansaktörerna i Örebro län har gjort annorlunda, är att med en gemensam intention som grund hitta nya...

  Ämne:Folkhälsa, Nära vård

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati, Hälsa och sjukvård

 • Kvalitetsregister för säker vård och tryggare omsorgspersonal

  I Varbergs kommun arbetar den Preventiva enheten för patientnära och säker vård för alla individer som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. Genom delaktighet, samverkan och kontinuerlig utveckling av arbetet med kvalitetsregister skap...

  Ämne:Folkhälsa, Nära vård, Social hållbarhet, Äldreomsorg

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

 • Gränslös samverkansmodell för barnens bästa

  I södra Ryd i Skövde startades ett samverkansprojekt för att gemensamt arbeta för att vända problematisk tandhälsa hos barnen i området. Genom goda samtal och pedagogiska aktiviteter skapades förståelse och kunskap hos barn och föräldrar för betydel...

  Ämne:Barn och unga, Folkhälsa, Nära vård

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2013-2019, integrerat i ordinarie verksamhet

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Integration, Skola, Social omsorg

 • Hälsofrämjande etablering belyser ojämlikheten i hälsa

  Gävle kommun och Arbetsförmedlingen har inom ramen för ESF-projektet Hälsofrämjande etablering arbetat för att utveckla arbetssätt som stödjer integrering av nyanlända med låg hälsa och funktionsvariation. Målet är att de ska få ökade möjligheter at...

  Ämne:Folkhälsa, Nära vård, Personal- och kompetensförsörjning

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2017–2021

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Hälsa och sjukvård, Integration

 • Lokala hälsoguider tillgängliggör hälsofrämjande information

  I nordöstra Göteborg var det svårt att nå ut med hälsobudskap, främst på grund av språkbarriärer. En satsning på att utbilda Hälsoguider, hälsointresserade och flerspråkiga personer med lokal anknytning, har ökat kunskapen om hälsa och levnadsvanor ...

  Ämne:Corona, covid-19, Folkhälsa, Jämställdhet, Nära vård, Vuxenutbildning

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2013 och pågående

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Hälsa och sjukvård, Integration, Social omsorg

 • Arvikas individ- och familjeomsorgs mål - ett stärkt barnrättsperspektiv

  Individ- och familjeomsorgen i Arvika kommun har påbörjat ett utvecklingsarbete med att bli en barnrättsbaserad individ- och familjeomsorg. För att nå dit ska verksamhetens samtliga delar stärka sitt barnrättsperspektiv, i såväl arbetet direkt med b...

  Ämne:Barnets rättigheter

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Lyhördhet framgångsfaktor i Hagsätraskolans arbete med våldsprevention

  På Hagsätraskolan är metoden MVP (Mentorer i våldsprevention) väl integrerad i verksamheten. Genom att anpassa arbetet utifrån elevernas och lärarnas behov, har skolan skapat ett långsiktigt förebyggande arbete mot våld.

  Ämne:Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnofrid

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2016 - pågående

  Verksamhetsområde:Skola

 • Digitala läkemedelsgivare i Eskilstuna ökade självständigheten och frigjorde tid

  Eskilstuna kommun erbjuder digital läkemedelsgivare för funktionshinderområdet och äldreomsorgen, till brukare med beslut om egenvård och ansvarsövertag. Resultatet har bidragit till ökad självständighet hos brukarna, minskat antalet avvikelser kopp...

  Ämne:Funktionshinder, Äldreomsorg

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2019 - pågående

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Hälsa och sjukvård

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.