Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Daglig verksamhet i Göteborgs stad

  Språnget media är en kommunal daglig verksamhet i Göteborgs stad som vänder sig till personer med lindriga och måttliga funktionsnedsättningar. Det finns plats för cirka 50 deltagare i verksamheten.

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2019-01-01 - pågående

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Utlåning av surfplattor minskade digitalt utanförskap

  Borås Stads vård- och äldreförvaltning har arbetat aktivt med insatser för att öka den digitala delaktigheten bland seniorer. Utlåning av surfplattor är en del i denna satsning som syftar till att göra seniorer nyfikna, förväntansfulla och trygga i ...

  Ämne:Äldreomsorg

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Projekttid 2020-2022. Förvaltning fram till 2025.

  Verksamhetsområde:Digitalisering

 • Region Skånes väg mot vård i rimlig tid

  Region Skåne har en välfungerande funktion för att hänvisa patienter till andra vårdgivare med kortare väntetid. Varje år får runt 50 000 patienter hjälp.

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:Början av 2000-talet- pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Tuffa beslut banar väg för vård utan köer

  Redan när den nationella vårdgarantin blev lag 2010 bestämde sig Region Halland för att arbeta bort köerna. Med hjälp av tydliga mål och en effektiv vårdlotsfunktion kan Region Halland idag erbjuda sina patienter vård inom 90 dagar på en nivå som är...

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2008 och pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Ydre kommun tog stöd av analysverktyget för att ta fram lokal handlingsplan

  För att ta fram en lokal handlingsplan för patiensäkerhetsarbete använde hälso- och sjukvården i Ydre kommun SKR:s analysverktyg. Den viktigaste slutsatsen är att påbörja arbetet och ta ett steg i taget.

  Ämne:Patientsäkerhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2021- pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Härnösand skapade en lokal handlingsplan för patientsäkerhet på ett år

  Ett grundlig förarbete och förståelse för vad en lokal handlingsplan kan bidra med i det systematiska patientsäkerhetsarbetet, ligger till grund för hälso- och sjukvården, i Härnösands kommun genomförande.

  Ämne:Patientsäkerhet, Äldreomsorg

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2021- pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Umeå kommuns lokala handlingsplan för patientsäkerhet

  När Umeå kommun arbetade med att ta fram en lokal handlingsplan för patientsäkerhetsarbetet avsattes mycket tid för samtal och dialog kring nulägesanalysen. Det är även viktigt att prioritera och driva frågan om patientsäkerhet framåt.

  Ämne:Patientsäkerhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2021- pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Gemensamma sakfrågor sammanförde kommuner från norr till söder

  Nya former av samarbeten har skapats tack vare modellkommunernas medverkan i Kompetenscenter välfärdsteknik. Istället för att traditionsenligt samarbeta utifrån geografisk närhet så har sakfrågor och digitala arbetssätt gett nya möjligheter för komm...

  Ämne:Äldreomsorg

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående, 2020-2022

  Verksamhetsområde:Digitalisering

 • Hammarö hjälper sina invånare att komma igång med digitala tjänster

  För att alla invånare ska kunna delta i det digitala livet så behöver personer som inte förstår eller använder teknik, hjälp i vardagen. Hammarö kommuns lösning på utanförskapet blev en digital fixare som hjälper de äldre i behov av tekniskt stöd.

  Ämne:Äldreomsorg

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Maj 2021- pågående

  Verksamhetsområde:Digitalisering

 • Läsning som språkträning för barn med försenad tal- och språkutveckling

  Gävleborgs län har gjort en social investering i läsning som språkträning för barn med försenad tal-och språkutveckling. Logopeder och barnbibliotekarier har tillsammans tagit fram arbetssättet Läs på recept, gemensam bokläsning och ordinationen om ...

  Ämne:Barn och unga, Bibliotek, Folkhälsa

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2019-pågående

  Verksamhetsområde:Kultur och fritid

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.