Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Strategi för hållbart transportsystem gör att Lund uppfyller sina klimatmål

  Lunds kommun har under mer än 20 arbetat enligt en strategi för hållbart resande. Arbetet har omfattat många aktiviteter. Bland annat har ett mobilitetskontor inrättats, cykelinfrastrukturen har byggts ut och en spårvägslinje har öppnats. Tack vare ...

  Ämne:Klimat, Trafik och infrastruktur

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Startade 1999. Pågår.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Planering för ett klimatsäkert och hållbart Norrköping

  2017 påbörjades samverkan mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun i syfte att kartlägga Norrköpings sårbarhet för översvämning och värmebölja. Cirka 150 tjänstepersoner och politiker, verksamma i kommunen, har medverkat i arbetet. Inom ...

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Startade 2016. Pågår.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Så kan kommunerna få fart på delningsekonomin – lärdomar från Karlstad

  Det är inte bara i stora städer som delningsekonomin håller på att ta fart. Karlstad kommuns arbete med delningsekonomi har visat att den också fungerar i mellanstora och mindre kommuner – ibland till och med lite bättre än i stora städer.

  Ämne:Klimat

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:Startade 2019. Pågår.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Digitalisering, Innovation

 • Hållbar Sömnad – Vårgårda kommun fasar ut engångsartiklar av plast med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i fokus

  I Västra Götaland arbetar kommunerna med ett antal så kallade klimatlöften. Ett av dessa handlar om att ersätta engångsartiklar av plast med flergångsartiklar. I Vårgårda kommun har ett arbete med att internt utveckla produkter för bland annat vård ...

  Ämne:Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Innovation, Hälsa och sjukvård, Integration

 • Skånes effektkommission – en samverkansplattform för att skapa rätt förutsättningar för el, energi och elektrifiering i Skåne

  På initiativ av Region Skåne bildades Skånes effektkommission i februari 2021. Syftet var att förbättra elförsörjningen i Skåne vad gäller leveranssäkerhet, kostnad och miljö.

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Innovation

 • Uppsala klimatprotokoll – ett lokalt klimatavtal mellan offentliga och privata aktörer

  Sedan 2010 har aktörer från olika branscher i Uppsala samverkat inom ramen för nätverket Uppsala klimatprotokoll. Nätverket samlar en bredd av medlemmar bakom samma mål – att sänka utsläppen i linje med vad Parisavtalet kräver för att begränsa den g...

  Ämne:Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Startade 2010 och pågår.

  Verksamhetsområde:Näringsliv

 • Vingåkers kommun mäter hur varje politiskt beslut bidrar till målen i Agenda 2030

  Vingåkers kommun har, istället för övergripande målformuleringar utifrån Agenda 2030, valt att för varje politiskt beslut i nämnd redovisa hur beslutet bidrar till de olika målen i Agendan. Redovisningen görs i tjänsteutlåtandet och resultatet samma...

  Ämne:Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågår

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Kommunala klimatlöften i ett Västra Götaland som ställer om

  ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” är en kraftsamling av västsvenska aktörer som tillsammans verkar för en attraktiv och hållbar framtid. Kommunala klimatlöften är en satsning inom ramen för kraftsamlingen riktad mot länets kommuner för att ...

  Ämne:Klimat

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Kommunen tar täten för att Lund ska vara klimatneutralt senast 2030

  Kommunfullmäktige i Lund siktar på att Lunds kommun ska vara klimatneutral och fossilbränslefri senast 2030. För att nå dit behöver kommunorganisationen vara ett föredöme och samverka brett med olika samhällsaktörer. En ledstjärna är att arbeta tran...

  Ämne:Byggande, Klimat, Trafik och infrastruktur

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Innovation

 • Företag, föreningar och kommunen formar tillsammans Falkenbergs klimatinitiativ

  Dialoger mellan näringsliv och kommun om hur Falkenberg ligger till i förhållande till målen i Agenda 2030 satte fingret på vikten att gå samman för att hitta lösningar. Det blev starten till Falkenbergs klimatinitiativ.

  Ämne:Klimat, Miljö, hälsa

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Arbetet pågår. Startades i april 2022 och Falkenbergs klimatinitiativ formas under hösten 2022.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Näringsliv

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.