Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Enkel mall hjälper vården att uppfylla nya föreskrifter om våld

  Region Kalmar har tagit fram en mall som underlättar för vården att uppfylla Socialstyrelsens nya föreskrifter om våld i nära relation. Mallen stödjer verksamheterna att ta fram lokala rutiner, och ger samtidigt en mini-utbildning om vad som är vikt...

  Ämne:Kvinnofrid

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2022 - pågår

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Malmö stad: Säkrare arbete med familjer i hederskontext

  Malmö stad har tagit fram ett stödmaterial och screeninghjälpmedel för arbetet med familjer i hederkontext. Materialet underlättar tidig upptäckt, och ger socialtjänsten stöd att ge tryggare insatser för utsatta barn och unga.

  Ämne:Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnofrid

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2020 - pågående

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • SEXIT hjälper unga att berätta om våld och övergrepp

  I Jämtland Härjedalen ställer elevhälsan frågor om våld på ett standardiserat sätt. Metoden SEXIT gör det svåra pratbart och öppnar upp för fler unga att få rätt stöd och hjälp.

  Ämne:Barn och unga, Elevhälsa, Jämställdhet, Kvinnofrid

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:2020 - pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Skola

 • Samarbete ökar tillgängligheten till vård i Övertorneå

  Under flera år har Övertorneå kommun arbetat med frågor kring utveckling, välfärdsteknik och digitalisering av äldrevården. Målet har varit att öka tillgängligheten som helhet. Kommunen har utnyttjat och trotsat det faktum att man är en liten kommun...

  Ämne:Nära vård, Äldreomsorg

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Digitalisering

 • Träbyggande i Växjö – från strategi till handling

  Samverkan mellan näringsliv, universitet och Växjö kommun har bidragit till att stärka förutsättningarna för ett hållbart byggande i kommunen. Med hjälp av lokala, nationella och internationella nätverk har goda exempel inom träbyggnation införlivat...

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Startade 2005. Pågår.

  Verksamhetsområde:Innovation, Samhällsplanering

 • Strategi för hållbart transportsystem gör att Lund uppfyller sina klimatmål

  Lunds kommun har under mer än 20 arbetat enligt en strategi för hållbart resande. Arbetet har omfattat många aktiviteter. Bland annat har ett mobilitetskontor inrättats, cykelinfrastrukturen har byggts ut och en spårvägslinje har öppnats. Tack vare ...

  Ämne:Klimat, Trafik och infrastruktur

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Startade 1999. Pågår.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Planering för ett klimatsäkert och hållbart Norrköping

  2017 påbörjades samverkan mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun i syfte att kartlägga Norrköpings sårbarhet för översvämning och värmebölja. Cirka 150 tjänstepersoner och politiker, verksamma i kommunen, har medverkat i arbetet. Inom ...

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Startade 2016. Pågår.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Så kan kommunerna få fart på delningsekonomin – lärdomar från Karlstad

  Det är inte bara i stora städer som delningsekonomin håller på att ta fart. Karlstad kommuns arbete med delningsekonomi har visat att den också fungerar i mellanstora och mindre kommuner – ibland till och med lite bättre än i stora städer.

  Ämne:Klimat

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:Startade 2019. Pågår.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Digitalisering, Innovation

 • Hållbar Sömnad – Vårgårda kommun fasar ut engångsartiklar av plast med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i fokus

  I Västra Götaland arbetar kommunerna med ett antal så kallade klimatlöften. Ett av dessa handlar om att ersätta engångsartiklar av plast med flergångsartiklar. I Vårgårda kommun har ett arbete med att internt utveckla produkter för bland annat vård ...

  Ämne:Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Innovation, Hälsa och sjukvård, Integration

 • Skånes Effektkommission – samverkan för att skapa rätt förutsättningar för el, energi och elektrifiering i Skåne

  Region Skåne har tagit initiativ till en effektkommission för att samla aktörer som tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatomställningen. Ambitionen är att påverka nationell nivå för att tillgången till...

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Innovation

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.