Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Region Skåne – från idé till supercykelväg

  Region Skåne har under flera år arbetat med att utveckla Supercykelvägar i Skåne tillsammans med kommuner och Trafikverket – anpassade cykelvägar för pendling till arbete och studier. 2019 lanserades "Koncept för supercykelvägar i Skåne" f...

  Ämne:Byggande, Folkhälsa, Klimat, Trafik och infrastruktur

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Östra Ramlösa – en grön och attraktiv stadsdel för barnfamiljer?

  Östra Ramlösa har ambitionen att bli Sveriges bästa stadsdel för barnfamiljer. Det ska bli ett område med blandad bostadsbebyggelse, service och goda kopplingar till naturen. Befintliga värden på platsen ska förstärkas och utbyggnaden ska ske på ett...

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2012–pågående

  Verksamhetsområde:Innovation, Samhällsplanering

 • Systematiskt kvalitetsarbete – följa progression hos elever som ännu inte nått godkända betyg vid introduktionsprogram

  En utmaning för gymnasieskolans introduktionsprogram (IM), är att det är svårt att följa progressionen hos deras elever om de inte når godkända betyg motsvarande åk 9. Gymnasium Kavelbro i Skövde har börjat utveckla en metod för att följa upp denna ...

  Ämne:Gymnasieskola

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Projekttid 2019-2022 men fortsatt pågående utvecklingsarbete.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Integration, Skola

 • Innovativ samverkan stärker arbetet med fördjupad kontroll av leverantörer

  Genom forskning har samverkan utvecklats. En inarbetad myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet har hjälpt Helsingborgs stad att rivstarta ett arbete med fördjupad kontroll av leverantörer och underleverantörer. Av 70 leverantörer begärdes m...

  Ämne:Upphandling, Välfärdsbrottslighet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Startade 2022. Pågår.

  Verksamhetsområde:Ekonomi

 • Ökat samarbete sparar pengar och minskar risken för brott i Malmö stad

  Malmö stad har en arbetsgrupp som granskar ärenden och utbetalningar som rör försörjningsstöd. De arbetar förebyggande med mål att få in rätt underlag för beslut. Samarbete mellan förvaltningar minskar också risken för felaktiga utbetalningar i andr...

  Ämne:Välfärdsbrottslighet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Startade 2021. Pågår.

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Social omsorg

 • Uppföljning inom personlig assistans gav bättre kvalitet, minskade utgifter och avslöjade fusk

  På tre år fördubblande kommunen antalet handläggare inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. En satsning som gjorde det möjligt att följa upp varje enskilt ärende inom personlig assistans. I dag har kommunen fått tillbaka mi...

  Ämne:Upphandling, Välfärdsbrottslighet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Startade 2016. Pågår.

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Social omsorg

 • Ny rutin vid övergång från introduktionsprogram till vuxenutbildningen i Lidköping

  I Lidköping har gymnasieskolan och vuxenutbildningen tillsammans arbetat fram en ny rutin vid övergångar från introduktionsprogram till vuxenutbildning. Syftet är att göra övergången så sömlös och effektiv som möjligt.

  Ämne:Gymnasieskola, Vuxenutbildning

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Projekttid 2019-2022 men fortsatt pågående utvecklingsarbete.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Integration, Skola

 • Nybro stärker samverkan kring barnfamiljer där det förekommer våld

  I Nybro kommun samverkar barn- och vuxenhandläggare i team runt barnfamiljer då det förekommer uppgifter om våld. Arbetssättet har lett till mer samsyn och tryggare insatser – både för barn och våldsutsatta föräldrar.

  Ämne:Barn och unga, Kvinnofrid

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2018 - pågående

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Ökad anställningsbarhet på yrkesintroduktion mot vård och omsorg vid Nyköpings gymnasium 

  Yrkesintroduktion med inriktningen vårdbiträde hade tidigare ett oklart syfte. Idag är den styrd mot Skolverkets föreslagna yrkesintroduktionspaket varvat med praktik. Detta har resulterat i ökad anställningsbarhet, ökad måluppfyllelse samt fler bet...

  Ämne:Gymnasieskola

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Projekttid 2019-2022 men fortsatt pågående utvecklingsarbete.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Hälsa och sjukvård, Integration, Skola, Social omsorg

 • Arbetsmarknadsorientering för nyanlända elever i Eskilstuna

  På Rinmangymnasiet i Eskilstuna har man utvecklat ett koncept med Arbetsmarknadsorientering (AMO) för att underlätta för nyanlända elever att komma vidare från introduktionsprogram till vidare studier och arbete.

  Ämne:Gymnasieskola

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Projekttid 2019-2022 men fortsatt pågående utvecklingsarbete.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Integration, Skola

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.