Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Riskguiden hjälper Ängelholm att hantera hot och hat mot förtroendevalda

  Ängelholms kommun var med och utvecklade verktyget Riskguiden och använde det för första gången under coronapandemin. Sedan dess har det kommit till nytta inför flera komplexa ärenden.

  Ämne:Politisk styrning, Trygghet och säkerhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Arbetet har växt fram succesivt och ingår sedan 2021 som en del i den ordinarie verksamheten

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Bengtsfors – en resurseffektiv och inkluderande kommun genom industriell symbios

  I Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios (RiK Symbios Bengtsfors) gör Bengtsfors kommun och Mötesplats Steneby en stor satsning på cirkulär omställning tillsammans med det lokala näringslivet, Chalmers Industriteknik och...

  Ämne:Klimat

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:Projektet pågår mellan 2022-12-01 och 2024-06-30

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Innovation, Näringsliv

 • Privat-offentlig samverkan i etableringsprocessen för den industriella symbiosen Regenergy FRÖVI

  Tack vare att Business Region Örebro agerade brygga mellan det privata och det offentliga kunde Regenergy Frövi – tomatodling med hjälp av spillvärme – förverkligas. Industriprojektet bidrar till hållbarhet och har skapat omkring 150 nya arbetstillf...

  Ämne:Klimat

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:2020-2022

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Innovation, Näringsliv, Samhällsplanering

 • Karlstad kommun möter hot och hat med utbildning och kunskap

  Sedan 2017 utbildar Karlstads kommun förtroendevalda och medarbetare för att hjälpa dem att hantera hot, hat och otillåten påverkan. Målet var att nå 100 extra utsatta personer. 2023 har 1 500 personer utbildats och kommunen erbjuder utbildning även...

  Ämne:Politisk styrning, Trygghet och säkerhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2017 och fortfarande

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Jämställd biståndsbedömning i Umeå

  En enkätundersökning bland anhörigvårdare visade på skillnader i omfattningen av stödet till kvinnor och män. Utbildning i jämställdhet och genus och nya arbetssätt har lett till att könsskillnaderna har minskat.

  Ämne:Jämställdhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2016 – pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati, Social omsorg

 • Minskad miljöpåverkan genom färre fossildrivna sjukvårdstransporter

  För de flesta människor är bilen det vanligaste sättet att ta sig till sjukvårdsmottagningar. Antingen skjutsas man dit av någon annan eller så kör man själv. Region Uppsala arbetar aktivt för att minska utsläppen förknippade med patientbesök.

  Ämne:Klimat, Upphandling

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2011-pågående

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Åter i bruk – cirkulär möbelhantering i Västra Götalandsregionen

  Sedan 2022 har Västra Götalandsregionen (VGR) en intern tjänst för cirkulär hantering av möbler och inredning – Åter i bruk. Tjänsten ger regionens verksamheter möjlighet att lämna ifrån sig fungerande möbler som de inte längre har behov av men ocks...

  Ämne:Klimat

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:Projektet med att införa en cirkulär möbelhantering inom Västra Götalandsregionen höll på från 2020 till 2023. Nu finns verksamheten och tjänsten är igång tills vidare.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Insamling och återvinning av anestesigaser från operation

  Östersunds sjukhus har deltagit i ett pilotprojekt för att samla in klimatpåverkande anestesigaser i syfte att stoppa utsläpp av växthusgaser och möjliggöra att den insamlade gasen kan användas på nytt.

  Ämne:Klimat

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:maj 2022 - maj 2023

  Verksamhetsområde:Innovation, Hälsa och sjukvård

 • Lägre miljö- och klimatpåverkan när använda skyddsförkläden blir till nya

  På flera vårdverksamheter i Region Stockholm pågår pilotprojekt där använda skyddsförkläden samlas in och återvinns till nya. Ett sådant cirkulärt flöde kan minska klimatpåverkan med cirka 66 procent jämfört med att använda skyddsförkläden av ny fos...

  Ämne:Klimat

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2021 pågående

  Verksamhetsområde:Innovation, Hälsa och sjukvård

 • Intern kompetensutveckling för miljömässig och social hållbarhet, Vara kommun

  Vara kommun gör under 2022 och 2023 en stor kompetenssatsning för samtliga anställda på temat miljömässig och social hållbarhet. Målsättningen är att öka medvetenheten och kunskapen hos kommunens anställda för att kunna göra hållbara förflyttningar ...

  Ämne:Klimat, Miljö, hälsa

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2022–2023

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.