Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Jämställd biståndsbedömning i Umeå

  En enkätundersökning bland anhörigvårdare visade på skillnader i omfattningen av stödet till kvinnor och män. Utbildning i jämställdhet och genus och nya arbetssätt har lett till att könsskillnaderna har minskat.

  Ämne:Jämställdhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2016 – pågående

  Verksamhetsområde:Demokrati, Social omsorg

 • Åter i bruk – cirkulär möbelhantering i Västra Götalandsregionen

  Sedan 2022 har Västra Götalandsregionen (VGR) en intern tjänst för cirkulär hantering av möbler och inredning – Åter i bruk. Tjänsten ger regionens verksamheter möjlighet att lämna ifrån sig fungerande möbler som de inte längre har behov av men ocks...

  Ämne:Klimat

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:Projektet med att införa en cirkulär möbelhantering inom Västra Götalandsregionen höll på från 2020 till 2023. Nu finns verksamheten och tjänsten är igång tills vidare.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Insamling och återvinning av anestesigaser från operation

  Östersunds sjukhus har deltagit i ett pilotprojekt för att samla in klimatpåverkande anestesigaser i syfte att stoppa utsläpp av växthusgaser och möjliggöra att den insamlade gasen kan användas på nytt.

  Ämne:Klimat

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:maj 2022 - maj 2023

  Verksamhetsområde:Innovation, Hälsa och sjukvård

 • Lägre miljö- och klimatpåverkan när använda skyddsförkläden blir till nya

  På flera vårdverksamheter i Region Stockholm pågår pilotprojekt där använda skyddsförkläden samlas in och återvinns till nya. Ett sådant cirkulärt flöde kan minska klimatpåverkan med cirka 66 procent jämfört med att använda skyddsförkläden av ny fos...

  Ämne:Klimat

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2021 pågående

  Verksamhetsområde:Innovation, Hälsa och sjukvård

 • Intern kompetensutveckling för miljömässig och social hållbarhet, Vara kommun

  Vara kommun gör under 2022 och 2023 en stor kompetenssatsning för samtliga anställda på temat miljömässig och social hållbarhet. Målsättningen är att öka medvetenheten och kunskapen hos kommunens anställda för att kunna göra hållbara förflyttningar ...

  Ämne:Klimat, Miljö, hälsa

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2022–2023

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Handslag för cirkulärt byggande – ett Göteborgsinitiativ för en storskalig återbruksmarknad

  Återbruk och andra cirkulära lösningar ska öka markant vid både ny- och ombyggnation i Göteborg. Det är avsikten med ett handslag mellan 50 av stadens privata och offentliga fastighetsägare. Tillsammans vill aktörerna skapa en fungerande marknad för...

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Initiativet togs i maj 2022 och pågår fram till och med 2025.

  Verksamhetsområde:Näringsliv, Samhällsplanering

 • Likvärdig utbildning i Trollhättan

  I ett försök att minska skolsegregationen avvecklade Trollhättan skolor i vissa områden. Eleverna anvisades istället till skolor med bättre förutsättningar. Uppföljningen visar nu att eleverna trivs i sina nya klasser och att antalet behöriga elev...

  Ämne:Barn och unga, Grundskola, Social hållbarhet

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Arbetet påbörjades 2020 och pågår.

  Verksamhetsområde:Skola, Social omsorg

 • Aktivitet Förebygger – ett vinnande koncept för barns hälsa

  Verksamheten Aktivitet Förebygger bedrivs inom ramen för Ängelholms kommun i samverkan med lokalt etablerat förenings- och näringsliv. I nätverket av nära samarbeten, och med engagerade och utbildade ledare, har möjligheter för fysiskt och psykiskt ...

  Ämne:Barn och unga, Folkhälsa, Psykisk hälsa

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Kultur och fritid

 • Särskild vårdgarantienhet bidrar till ökad tillgänglighet i Region Västmanland

  I Region Västmanland finns en särskild Vårdgarantienhet som utgör stöd för både verksamheter och patienter.

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:2019 - fortlöpande

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Industriell och urban symbios i Sotenäs – för vår hållbara framtid

  I Sotenäs är samarbete ledordet. Sotenäs Symbioscentrum stödjer industriell och social symbios mellan företag i kommunen eftersom systemet blir effektivare än om var och en optimerar sin egen verksamhet. Det har lett till såväl fler företagsetableri...

  Ämne:Klimat, Miljö, hälsa

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Arbetet startade på riktigt under 2013 och är en pågående utvecklingsprocess.

  Verksamhetsområde:Innovation, Näringsliv, Samhällsplanering

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.