Publicerad 20 oktober 2023

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Exempel från
 • Uppsala klimatprotokoll – ett lokalt klimatavtal mellan offentliga och privata aktörer

  Sedan 2010 har aktörer från olika branscher i Uppsala samverkat inom ramen för nätverket Uppsala klimatprotokoll. Nätverket samlar en bredd av medlemmar bakom samma mål – att sänka utsläppen i linje med vad Parisavtalet kräver för att begränsa den g...

  Ämne:Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Startade 2010 och pågår.

  Verksamhetsområde:Näringsliv

 • Vingåkers kommun mäter hur varje politiskt beslut bidrar till målen i Agenda 2030

  Vingåkers kommun har, istället för övergripande målformuleringar utifrån Agenda 2030, valt att för varje politiskt beslut i nämnd redovisa hur beslutet bidrar till de olika målen i Agendan. Redovisningen görs i tjänsteutlåtandet och resultatet samma...

  Ämne:Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågår

  Verksamhetsområde:Demokrati

 • Kommunala klimatlöften i ett Västra Götaland som ställer om

  ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” är en kraftsamling av västsvenska aktörer som tillsammans verkar för en attraktiv och hållbar framtid. Kommunala klimatlöften är en specifik satsning inom ramen för kraftsamlingen riktad mot länets kommuner...

  Ämne:Klimat

  Exempel från:Region, Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Kommunen tar täten för att Lund ska vara klimatneutralt senast 2030

  Kommunfullmäktige i Lund siktar på att Lunds kommun ska vara klimatneutral och fossilbränslefri senast 2030. För att nå dit behöver kommunorganisationen vara ett föredöme och samverka brett med olika samhällsaktörer. En ledstjärna är att arbeta tran...

  Ämne:Byggande, Klimat, Trafik och infrastruktur

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Pågående

  Verksamhetsområde:Innovation

 • Företag, föreningar och kommunen formar tillsammans Falkenbergs klimatinitiativ

  Dialoger mellan näringsliv och kommun om hur Falkenberg ligger till i förhållande till målen i Agenda 2030 satte fingret på vikten att gå samman för att hitta lösningar. Det blev starten till Falkenbergs klimatinitiativ.

  Ämne:Klimat, Miljö, hälsa

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Arbetet pågår. Startades i april 2022 och Falkenbergs klimatinitiativ formas under hösten 2022.

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad, Näringsliv

 • Färdplanen för klimat och återbruk minskar byggandets klimatpåverkan

  Byggbranschen står inför en stor utmaning i att ställa om från linjära till cirkulära flöden och dessutom minska byggandets klimatpåverkan. Nu har Västra Götalandsregionen, VGR, pekat ut riktningen och målen är tydliga; för fastighetsförvaltningen ä...

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Region

  Tidsperiod:Januari 2021 - pågår

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Kommunal samordnad varudistribution på Södertörn har minskat CO2-utsläppen med 88 procent

  Samordnad varudistribution på Södertörn har minskat koldioxidemissionerna med 88 procent sedan start genom att optimera och minimera antalet leveranser till kommunens verksamheter. Detta har möjliggjorts genom upphandling av en transportlösning för ...

  Ämne:Klimat, Upphandling

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2013 - pågående.

  Verksamhetsområde:Digitalisering

 • Mot högre grad av självförsörjning på el genom solceller

  Lokalförvaltningen i Göteborgs stad har antagit fram ett solenergiprogram med den långsiktiga målsättningen att 60 % av den el som förvaltningen använder senast år 2055 ska produceras av solceller. Med hjälp av engagerade medarbetare och politiker, ...

  Ämne:Byggande, Klimat

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:Påbörjades 2018. Kommer pågå till 2055.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

 • Förebygga våld i glesbygd – satsning för chefer i Västerbotten

  Under 2021 gav FoU Socialtjänst i Västerbotten en processinriktad utbildning om våld i nära relation för chefer och ledning. Arbetet har ökat kunskapen och stärkt samverkan inom och mellan länets inlandskommuner.

  Ämne:Barn och unga, Funktionshinder, Jämställdhet, Kvinnofrid, Äldreomsorg

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2021 - pågår

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Shanazi hjältar förebygger hedersrelaterat våld och förtryck

  Gävle kommun utbildar unga att våga se och agera mot hedersrelaterat våld och förtryck. Tack vare projektet Shanazi hjältar har kommunen 20 unga ambassadörer och en stark organisation som gör det våldspreventiva arbetet hållbart på sikt.

  Ämne:Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnofrid

  Exempel från:Kommun

  Tidsperiod:2019 - pågår

  Verksamhetsområde:Demokrati, Integration, Social omsorg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.