Publicerad 12 december 2022

Företag, föreningar och kommunen formar tillsammans Falkenbergs klimatinitiativ

Dialoger mellan näringsliv och kommun om hur Falkenberg ligger till i förhållande till målen i Agenda 2030 satte fingret på vikten att gå samman för att hitta lösningar. Det blev starten till Falkenbergs klimatinitiativ.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Falkenbergs kommuns hållbarhetsarbete tar avstamp i en lokal Agenda 2030. Till grund för arbetet har kommunen tagit fram en systematisk modell som bygger på att varje år ta fram och dela bilden av hur Falkenberg ligger till i förhållande till de globala målen samt vad som behöver göras för att skapa ”gemensam action” mot målen.

I september 2021 lanserades Falkenbergs hållbarometer där nulägesanalyserna för målen presenteras tillsammans med indikatorer. Lanseringen följdes av ett stort antal förankrings-och dialogtillfällen inom kommunkoncernen och med företag och föreningar i kommunen.

Falkenbergs klimatiniativ formas av företag, kommun och organisationer gemensamt

I förankringsdialogerna med näringslivet mottogs nuläget med frågan om ”hur och vad gör vi för att vända detta tillsammans”? Detta ledde till att Falkenbergs kommun och företagsnätverket Näringslivet Falkenberg tillsammans tog första steget till ”Falkenbergs klimatinitiativ” som företag, kommun och organisationer i Falkenberg ska forma gemensamt.

Syftet är att bilda ett nätverk av företag, föreningar och andra organisationer för att tillsammans stimulera, stötta och sporra varandra till en klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling och omställning i stort.

Alla får vara med

Alla företag, föreningar och organisationer som vill får vara med i Falkenbergs klimatinitiativ. Det enda kravet är att man redan idag mäter och rapporterar sina klimatutsläpp eller vill börja göra det i samband med anslutningen till Falkenbergs klimatinitiativ.

Det långsiktiga målet är att öka både konkurrenskraften för både Falkenbergs näringsliv och platsen Falkenbergs kommun samt att minska dess klimatpåverkan.

Det kortsiktiga målet är att från start få med ett 20-tal företag och föreningar som är olika stora, från olika branscher och perspektiv samt med olika erfarenhet av klimatarbete. Bredd och olika perspektiv är viktigt för att hitta dynamik och nya lösningar. Utifrån det hoppas kommunen att fler ansluter sig så att Falkenbergs klimatinitiativ kan växa och ge mer klimatnytta.

Genomförande

Genomförandet pågår ännu. En upptaktsträff för initiativet har hållits. Den planerades gemensamt mellan kommunens hållbarhetsavdelning, näringslivsavdelning samt medlemsnätverket Näringslivet Falkenberg och medlemsnätverket Energi och Miljöcentrum (EMC). EMC erbjuder företag stöd och verktyg för att göra årliga klimatbokslut och det är tillsammans med EMC som kommunkoncernen genomför sina klimatbokslut.

Koldioxidbudget ligger till grund

Upptaktsträffen hölls i Falkenbergs sparbankslokaler. Sparbanken är på flera sätt involverad i arbetet. Vid upptaktsträffen presenterade kommunen bakgrunden till klimatinitiativet. Klimatsekretariatet presenterade Falkenbergs kommuns koldioxidbudget och hur en koldioxidbudget kan användas som verktyg både för företag och i samverkan likt Falkenbergs klimatinitiativ. Vidare berättade EMC om möjligheterna att få stöd att göra klimatbokslut och Region Halland presenterade möjligheter till olika typer av stöd för företag i sitt omställningsarbete. Träffen avslutades med en genomgång av processen från att företag, föreningar och organisationer ansluter sig till att tillsammans format ramarna för Falkenbergs klimatinitiativ.

Nästa steg är att samla deltagarna till en workshop där Falkenbergs klimatinitiativ formas. 2023 är året då arbetet kickar igång utifrån vad parterna kommit överens om.

Fem stora arbetsgivare har gått med i klimatinitiativet

En framgångsfaktor har varit att kommunen från start, i stort och smått, samarbetat med Näringslivet Falkenberg kring klimatinitiativet. En annan framgångsfaktor har varit att i uppstarten ”provtrycka” idén om ett gemensamt klimatarbete hos de stora arbetsgivarna. Det resulterade i att man från start hade fem stora företag, däribland Falkenbergs sparbank, med i klimatinitiativet.

Det här har arbetet lett fram till

  • Hittills har 15 företag och den lokala föreningen Klimatklubben. (deadline har inte gått ut än) anslutit sig. Det är en bredd av företag, både stora företag med många års klimatarbete bakom sig till små företag som nu tar klivet att börja klimatberäkna. De spänner över byggbransch till detaljhandel och försäkring/bank.
  • Ökat samarbete mellan näringslivsavdelningen och hållbarhetsavdelningen.
  • Samarbetet mellan Näringslivet Falkenberg och kommunen har landat i ett konkret och långsiktigt samarbete i och med klimatinitiativet.

Medskick till den som tar del av exemplet

  • Ta avstamp i kommunens hållbarhetsutmaningar och bjud in och diskutera om och hur de kan lösas tillsammans med andra aktörer.
  • Våga vara transparent som kommun. Vi har inte allt på plats i vårt eget klimatarbete och mäter ännu inte allt i vårt klimatbokslut men vi tror på att möta andra aktörer där vi står och där de står. Vår utgångspunkt är att det kan bidra till att skapa nya lösningar, lärdomar, ökat förtroende och tillit mellan medverkande aktörer.
  • Vi möttes tidigt av frågor om kommunen skulle styra och peka på vad företagen ska göra. Den oron vill vi komma bort ifrån genom samskapande. Forma arbetet tillsammans och ”våga vara i en ofärdig process”. Vi upplever att det finns ett stort engagemang, en vilja att vara med och påverka och tillsammans forma arbetet.

Fördjupning

Falkenbergs klimatinitiativ, Falkenbergs kommun

Kontaktperson

Linda Corneliusson Linde
Utvecklingsledare
Falkenbergs kommun

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Victoria Kalén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Klimat, Miljö, hälsa
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Arbetet pågår. Startades i april 2022 och Falkenbergs klimatinitiativ formas under hösten 2022.
Verksamhetsområde
Arbetsmarknad, Näringsliv

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel