Publicerad 23 oktober 2020

Ökad delaktighet på Örnäset

På hälsocentralen Örnäset i Luleå testas en ny metod för att göra patienten och de anhöriga delaktiga i planeringen av vården. Delaktighet är en viktig del i arbetet med Nära vård. Utvecklingen har skett tillsammans med patienter och anhöriga och det har resulterat i både trygghet och bättre använda resurser.

Hälsocentralen Örnäset i Luleå har lyckats få hem patienterna snabbare från sjukhuset och göra patienter och anhöriga mer delaktiga i planeringen av vården. Tidigare hade patienterna och deras anhöriga inte kunskap om hur planen såg ut. För att komma till rätta med detta testar man nu en prototyp med en mötesanteckning som innehåller de närmast kommande aktiviteterna och kontaktuppgifterna till alla som varit med på mötet.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

SIP - Samordnad individuell plan, ska upprättas tillsammans med brukare om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. Vid införandet av SIP vid Örnäsets hälsocentral såg man att man kvantitativt nådde upp till målen och också de resultat man satt upp – att få hem patienterna så att de inte blev liggande kvar på sjukhus i onödan. Vid en utvärdering upptäcktes det att patienterna och deras närstående inte hade uppfattat vad som beslutats om kommande aktiviteter. De var också osäkra på var de skulle vända sig. Detta skapade onödig oro och en hel del telefonsamtal till hälsocentralen för att förtydliga, öka kunskap och skapa trygghet.

Genomförande

Hälsocentralen tog fram, tillsammans med patienter och närstående, en enkel mötesanteckningsmall som hjälper alla i mötet att tydliggöra vad som beslutats, vad som händer här näst och vem som kan kontaktas och på vilket sätt.

Det här har arbetet lett fram till

Tryggare patienter och närstående samt färre telefonsamtal till hälsocentralen.

De viktigaste slutsatserna

Det var viktigt att göra detta tillsammans med patienter och närstående för att på så sätt få reda på de verkliga behoven.

Fördjupning

Ett poddavsnitt om arbetet - En gräns som leder till samarbete

I poddens avsnitt 5 berättar Kaisu Eero, enhetschef på Hälso-och sjukvårdsenheten Älvstranden och Elisabeth Eero verksamhetschef på Övertorneå hälsocentral om arbetet för Lisbeth Löpare Johansson, samordnaren för Nära vård på SKR.

Podcast Nära vård - avsnitt 5 (45 minuter)

Ökad delaktighet på Örnäset - När patienter och anhöriga blir mer delaktiga

Personalen på Hälsocentralen i Luleå berättar om fördelarna när patienter och anhöriga blir mer delaktiga i planering av vården.

Filmen är 2 minuter och 43 sekunder.

Kontaktpersoner

Lena Forsman
Sveriges Kommuner och Regioner
08-452 75 28
lena.forsman@skr.se

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Folkhälsa, Nära vård, Äldreomsorg
Exempel från
Kommun, Region
Tidsperiod
Pågår
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel