Publicerad 23 oktober 2020

Hälsobussen - en familjecentral på hjul

I Angered i Göteborg har Familjecentralen startat en hälsobuss som kan ta emot barn för BVC-besök och erbjuda samtal med socionomer. I samband med covid-19-pandemin har bussen blivit ett viktigt verktyg för att kunna erbjuda BVC-besök och annat stöd utanför Familjecentralens vanliga lokaler.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

I Angered lever människor från många olika delar av världen och med olika bakgrund och erfarenhet av vad hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen kan erbjuda. De socioekonomiska förutsättningarna är sämre och ohälsa och livsstilssjukdomar är mycket vanligare i de nordöstra stadsdelarna än i genomsnittet för Göteborg. För att nå fram till fler barn och vårdnadshavare med stöd och hälsofrämjande insatser och kunna möta människor där de finns, startades ett projekt för att ta fram en mobil verksamhet - en hälsobuss. Målet är att skapa trygghet hos barnfamiljer och öka tillgängligheten till Familjecentralens verksamheter (barnavårdscentral, mödrahälsovård, öppen förskola och förebyggande socialtjänst).

Genomförande

Familjecentralen har beställt en buss utifrån specifika behov. Bussen ska vara en mobil enhet som möjliggör:

  • informationskampanjer för en bättre hälsa och tandhälsa
  • BVC-besök med möjlighet att väga, mäta och vaccinera små barn
  • enskilda samtal
  • en plats att dokumentera mellan besöken

Bussen ska kunna användas för att åka ut i Angereds olika bostadsområden, kunna parkera på parkeringsplatser och köras med B-körkort. Bussen har två delar – en mottagningsdel med våg, mätverktyg och syntavla och en del med två platser för samtal.

Efter en inledningsfas med aktiviteter för att marknadsföra bussen, till exempel på Hammarkullekarnevalen, och tillfälliga insatser såsom samarbete med biblioteket med sagostunder för barn, har bussen under våren 2020 börjat användas aktivt. Minst tre dagar i veckan körs den nu ut i olika områden och används till planerade BVC-besök.

Det här har arbetet lett fram till

Familjecentralen upplever att de får väldigt positiv respons när de kommer ut till olika områden. De upplever att det är enkelt att ta kontakt och att många vill ställa frågor till personalen. Personalen upplever att det är enkelt att få till samtal som de annars kanske inte skulle kunna genomföra när de är inne i lokalerna - bussen upplevs som en neutral plats. Hälsobussens syfte är att Familjecentralen ska kunna informera om sin verksamhet, öka kunskapen hos invånarna om vad de kan få hjälp med och genomföra hälsofrämjande insatser. Det ursprungliga målet om att på sikt även kunna genomföra planerade BVC-besök på neutral plats har nu förverkligats.

Efter en inledningsfas med aktiviteter för att marknadsföra bussen, till exempel på Hammarkullekarnevalen och sagostunder för barn, började bussen användas mer aktivt i början av våren 2020. I samband med covid-19-pandemin har hälsobussen blivit ett viktigt verktyg för att nå ut när besök på den fysiska familjecentralen har undvikits på grund av risken för smittspridning. Med hjälp av bussen har planerade BVC-besök kunnat erbjudas på plats ute i olika områden och på så sätt ökat tillgängligheten under pandemin.

De viktigaste slutsatserna

Hälsobussen ska ge ökad tillgänglighet och en möjlighet att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser utifrån invånarnas förutsättningar - där människor lever.

Fördjupning

Elin Caesar arbetar som BVC-sköterska på Angereds Familjecentral. Här berättar hon och Ann Martinius, verksamhetschef på Närhälsan i Angered om initiativet och hur arbetet startade.

Filmen är 4 minuter lång.

Kontaktpersoner

Tyra Warfvinge
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
08-452 79 12
tyra.warfvinge@skr.se

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Barn och unga, Corona, covid-19, Folkhälsa, Nära vård
Exempel från
Region
Tidsperiod
Pågår
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel