Publicerad 9 maj 2023

Tidigare rapporter

Öppna jämförelser – Gymnasieskola har publicerats årligen sedan 2008.

2020

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2020

2019

Öppna jämförelser - gymnasieskola 2019

2018

Öppna jämförelser - gymnasieskola 2018

2017

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2017

Förenklad tabellbilaga - Gymnasieskola 2017 (Excel) Excel, 241 kB.

Gymnasieelever på nationella program med examen inom tre år, år 2014-2016 (Excel) Excel, 55 kB.

2016

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2016

Tabellbilaga 1: översikt (Excel) Excel, 333 kB.

Tabellbilaga 2: redovisning per programtyp (Excel) Excel, 467 kB.

Tabellbilaga 3: programtyp och kön (Excel) Excel, 899 kB.

2015

Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2015

Tabellbilaga 1: översikt (Excel) Excel, 225 kB.

Tabellbilaga 2: programtyp (Excel) Excel, 281 kB.

Tabellbilaga 3: programtyp och kön (Excel) Excel, 545 kB.

2014

I rapporten presenteras resultatindikatorer för studieresultat samt övergång till arbete och högre studier. Resursindikatorerna beskriver kommunens kostnader för gymnasieskolan. I rapporten redovisas och rangordnas värdena för samtliga kommuner.

Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2014

2013

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2013

Tabellbilaga 2013 (Excel-2010) Excel, 351 kB.

Tabellbilaga 2013 uppdelad på län (Excel-2010) Excel, 655 kB.

2012

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2012

Tabellbilaga 2012 (Excel-2010) Excel, 590 kB.

Tabellbilaga 2012 uppdelad på län (Excel-2010) Excel, 982 kB.

Indikatotabeller för A8 och A9 (Excel-2010) Excel, 18 kB.

Topp tre inom kommungrupper 2012 (PDF) Pdf, 519 kB.

2011

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2011

Tabellbilaga 2011 (Excel 97) Excel, 3 MB.

Tabellbilaga 2011 uppdelad på län (Excel 97) Excel, 51 MB.

Tabellbilaga 2011 uppdelad på kön (Excel 97) Excel, 1 MB.

2010

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2010

Tabellbilaga 2010 (Excel 97) Excel, 848 kB.

Tabellbilaga 2010 uppdelad på län (Excel 97) Excel, 16 MB.

Tabellbilaga 2010 uppdelad på kön (Excel 97) Excel, 1 MB.

2009

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2009

Tabellbilaga 2009 (Excel 97) Excel, 1 MB.

Tabellbilaga 2009 uppdelad på län (Excel 97) Excel, 1 MB.

Tabellbilaga 2009 uppdelad på kön (Excel 97) Excel, 1 MB.

Informationsansvarig

  • Jessica Svedlund
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.