Publicerad 11 juni 2024

Öppna jämförelser: folkhälsa 2019

SKR tar tillsammans med Folkhälsomyndigheten fram öppna jämförelser kring folkhälsa. Detta är den tredje öppna jämförelsen inom området, de tidigare kom 2009 och 2014.

Öppna jämförelser: folkhälsa 2019, Folkhälsomyndigheten 

Årets rapport innehåller resultat på regional och lokal nivå för 39 indikatorer. Resultaten redovisar

  • jämförelse mellan olika regioner och olika kommuner, skillnader mellan kvinnor och män
  • på nationell nivå resultat för personer i olika åldrar samt med olika socioekonomi – utifrån utbildningsbakgrund.

Rapporten redovisar resultat av befolkningens hälsa och några av hälsans bestämningsfaktorer inom livsvillkor och levnadsförhållanden samt levnadsvanor.

Ett underlag i form av ett faktablad har tagits fram, för kommun- och regionledning. Det kan användas av politiska nämnder och ledningsgrupper samt i dialog med dessa. Tips: Faktabladet går att skriva ut som en ihopvikbar A3-folder, via skrivarinställningar (välj Häfte, Egenskaper: A3).

Faktablad för kommun- och regionledning (PDF) Pdf, 626 kB.

Hitta din kommuns eller regions resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser folkhälsa finns i verktyget Jämföraren i databasen Kolada.

Hitta din kommuns resultat i Kolada, ÖJ folkhälsa

Hitta din regions resultat i Kolada, ÖJ folkhälsa

Här hittar du alla resultat, med möjligheter att jämföra sig med andra och se utvecklingen över tid. Några av regionens indikatorer kan brytas ned på utbildningsnivå. En nyhet är att det nu finns möjlighet att jämföra sin kommun/region med liknande kommuner/regioner utifrån socioekonomi.

Nu finns kommunrapporter med ett urval av centrala indikatorer ur rapporten

Nytt för i år är att SKR i samarbete med Statisticon har tagit fram kommunspecifika rapporter för ett urval av centrala indikatorer ur Öppna jämförelser folkhälsa. Rapporterna kan användas för att kommunicera resultaten med ledningar och nämnder. Gärna i kombination med faktabladet om ÖJ folkhälsa ovan.

Dessutom kan du nyansera socioekonomisk jämförelse utifrån Sociala kompassen folkhälsa – dvs använda som komplement till kommunrapporterna i det fortsatta analysarbetet.

Kommunspecifika rapporter, Sociala kompassen samt instruktioner och stöd

Verktygslåda uppföljning och analys folkhälsa

Här hittar du en verktygslåda med stöd för att följa upp och analysera arbetet med folkhälsa i kommuner och regioner.

Uppföljning och analys folkhälsa

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Johanna Woltjer
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.