Publicerad 7 maj 2024

Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2023

I Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2023 kan du jämföra indikatorer för olyckskonsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå.

Det finns i år inte någon separat rapport, utan all statistik och beräkningar finns publicerat i tabellbilagor. Nyckeltalen finns också tillgängliga via Kolada.

I tabellbilagorna redovisas värdena och rangordningen för samtliga kommuner. De områden som kartläggs är personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet.

Tabellbilaga Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2023 (Excel) Excel, 350 kB.

Definitioner Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2023 (PDF) Pdf, 149 kB.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för sextonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner i en öppen jämförelse. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Max Ekberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.