Publicerad 25 januari 2023

Statistik om skola och förskola

SKR redovisar Öppna jämförelser förskola, grundskola och gymnasieskola för jämförelser av resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Statistiken hämtas främst från Kolada.

Öppna jämförelser – förskola

Öppna jämförelse förskola ska ge ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Rapporten innehåller bland annat nyckeltal om förskolan och resultatet från två enkätstudier samt exempel från kommuner.

Öppna jämförelse – förskola

Öppna jämförelser – grundskola

Resultat beskrivs utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9, nationella prov i årskurs 3 och resurserna utifrån nyckeltal om kostnader och personal. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelser – grundskolan

Öppna jämförelser – gymnasieskola

Gymnasieelevernas genomströmning inom tre och fyra år samt deras etablering i arbete och studier två år efter examen. Resultaten presenteras utifrån två kommunperspektiv: kommunala skol­perspektivet och hem­kommuns­perspektivet. Uppdateras årligen.

Öppna jämförelser – gymnasieskolan

Informationsansvarig

  • Stefan Melén
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.