Publicerad 13 maj 2024

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2024

I Öppna jämförelser – gymnasieskola kan du jämföra nyckeltal om studieresultat och resurser på kommunnivå.

De senaste åren har flera förändringar gjorts av Öppna jämförelser – gymnasieskola, i syfte att ge kommunerna ett lättillgängligt stöd för analys och utveckling. Den senaste förändringen var att lägga till en sammanfattning av resultaten på nationell nivå i de så kallade kommunrapporterna samt ett enklare analysstöd.

Kommunrapporter

Kommunrapporter för gymnasieskolan, Statisticon

De kommunspecifika rapporterna innehåller ett urval av centrala nyckeltal ur Öppna jämförelser – gymnasieskola. De kan användas som ett underlag i det fortsatta analysarbetet. Rapporterna ger till exempel en bild av gymnasieelevernas genomströmning inom tre och fyra år, deras genomsnittliga betygspoäng samt etablering i arbete och studier två år efter examen. Statistiken bygger huvudsakligen på uppgifter för läsåret 2022/2023.

Resultaten presenteras utifrån två kommunperspektiv: kommunala skolperspektivet för de elever som går i kommunal skola belägen i kommunen, även om de bor i en annan kommun, och hemkommunsperspektivet för de elever som är folkbokförda i kommunen, oavsett var de går i skola.

Direktlänkar till Öppna jämförelser i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2024 finns i verktyget Jämföraren i databasen Kolada. Klicka på länkarna nedan till Jämföraren och välj kommun.

Resultat för elever som är folkbokförda i kommunen

Resultat för elever i kommunala skolor, inkl. kommunalförbund, i kommunen

Resultat för elever i fristående skolor i kommunen

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jessica Svedlund
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.