Publicerad 1 november 2023

Socialtjänst, brukarundersökningar

SKR stödjer medlemmarna att årligen genomföra brukarundersökningar. Undersökningarna ger kunskap om hur brukare upplever kontakten med och stödet från socialtjänsten. Resultatet används för att utveckla verksamheten i dialog med brukare och personal.

I år genomförs fem undersökningar, två om myndighetskontakten och tre för utförarverksamheter, där en av dem är en pilotundersökning om öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård. Privata aktörer är välkomna att delta i undersökningarna som omfattar utförarverksamheter.

Årets undersökningar är nu genomförda

Nu har årets brukarundersökningar genomförts. Deltagande kommuner och privata utförare får ta del av resultatet av årets undersökning den 16 november. Den 7 december redovisas resultatet i Kolada för samtliga undersökningar, förutom för pilotundersökningen.

I januari 2024 bjuder SKR in till resultatwebbinarier. Datum för respektive webbinarium finns på webbsidorna för respektive undersökning, se länkarna nedan.

Alla undersökningar genomförs med en gemensam undersökningstjänst genom Enkätfabriken. Tidplaner, vägledningar och information om årets undersökningar finns på webbsidorna för respektive undersökning. Där kan du också ta del av det sammanfattade resultatet för tidigare år.

Brukarundersökning, öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård

Brukarundersökning, utförarverksamheter inom funktionshinderområdet

Brukarundersökning, myndighetskontakten inom funktionshinderområdet

Brukarundersökning, myndighetskontakten inom individ- och familjeomsorg

Brukarundersökning för placerade barn och unga

Fördelar med att delta i nationella brukarundersökningar

Videon innehåller infografik som beskriver varför brukarundersökningar är viktiga för en kunskapsbaserad socialtjänst, nyttan med SKR:s nationella undersökningstjänst samt resultat från tidigare år.

Fyra av fem kommuner har deltagit i någon av SKR:s brukarundersökningar de senaste tre åren och vi välkomnar fler. Fördelar med att delta i nationella brukarundersökningar, i jämförelse med att göra egna lokala, är att kunna jämföra sig med andra för att se hur era verksamheter ligger till.

I SKR:s nationella brukarundersökningar ingår olika stöd för att underlätta genomförandet, bland annat uppstartsmöten, resultatseminarier och informationsmaterial.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Åsa Dyckner
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.