Publicerad 8 september 2023

Brukarundersökning, myndighetskontakten inom individ- och familjeomsorg (IFO)

Brukarundersökningen om myndighetskontakten inom individ- och familjeomsorg fokuserar på kontakten med socialsekreteraren inom myndighetsutövningen. Den omfattar verksamhetsområdena social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård.

Årets brukarundersökningar genomförs nu

Anmälan till årets brukarundersökning har nu stängt och undersökningsperioden pågår den 1 september - den 31 oktober.

Viktiga datum

  • 31 oktober: undersökningen stänger
  • 16 november: resultatet finns tillgängligt i Enkätfabrikens resultatportal
  • 7 december: resultaten publiceras i Kolada

Stöd för genomförande

Till stöd för genomförandet av undersökningen har SKR tagit fram en vägledning. I vägledningen beskrivs hur brukarundersökningen kan planeras, genomföras och användas. Den riktar sig till ansvariga för undersökningen i kommuner och innehåller både metod och konkreta tips för ett bra genomförande.

Vägledning för brukarundersökning om myndighetskontakten inom individ- och familjeomsorg (PDF) Pdf, 408 kB.

Du hittar också manualer och instruktionsfilmer hos Enkätfabriken.

Manualer, pappersenkäter för nedladdning samt instruktionsfilmer, Enkätfabriken

Enkätfabrikens webbplats är lösenordsskyddad. För att få tillgång till lösenordet, kontakta Enkätfabriken via support@enkatfabriken.se

Ta del av resultatet i sin helhet

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet och använda det som kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. SKR erbjuder utbildningar och stödmaterial för uppföljning och analys. Resultatet i sin helhet från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada.

Kolada (nytt fönster)

Resultat från tidigare undersökningar


Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.