Publicerad 3 juni 2024

Brukarundersökning, placerade barn och unga

Undersökningen fokuserar på kontakten med socialtjänsten och riktar sig till barn och unga som fyllt 13 år men ännu inte 21 år, och som är placerade i familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende (HVB).

Undersökningen är en totalundersökning, vilket betyder att alla ungdomar vid boenden där undersökningen genomförs ska erbjudas att delta.

Anmälan till 2024 års undersökning

Måndagen den 3 juni stänger anmälan till brukarundersökningar med tilläggstjänster. Det går att anmäla sig även efter den 3 juni, men då utan tilläggstjänster.

Undersökningen genomförs med den gemensamma undersökningstjänsten som tillhandahålls av Origo Group.

SKR:s nationella brukarundersökningar - information/anmälan, Origo Group

Vägledning och stöd

I vägledningen beskrivs brukarundersökningen och vad en som kontaktperson kan tänka på under uppstart och förberedelser, genomförandet och hur resultatet sen kan analyseras och användas i verksamhetsutveckling. I bilagorna finns även tidsplan och prislista.

Vägledning (PDF) Pdf, 295 kB.

Om du arbetar med brukarundersökningar är du välkommen att vara med i vår gemensamma digitala arbetsyta för att få löpande information och enkel tillgång till stöd- och informationsmaterial. Där finns även möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter. Kontakta SKR:s kontaktcenter via info@skr.se om du vill bli inbjuden.

2023 års resultat

  • Brukarundersökningen för placerade unga har genomförts för fjärde gången. 46 kommuner och 9 privata aktörer ingår i årets undersökning. Svarsfrekvensen är 49 procent, vilket är en ökning från 2022 då den var 41 procent. Totalt svarade 929 ungdomar på någon av enkäterna. Flest svar finns från unga som bor i familjehem, vilket utgör cirka hälften av alla svar.
  • Resultaten är överlag positiva men det finns skillnader mellan de olika boendeformerna och skillnader mellan kön.
  • Pojkar svarar mer positivt än flickor på flera frågor. Den fråga som har den största skillnaden mellan kön totalt sett är frågan om de får det stöd de behöver för att må bra.
  • Resultaten för pojkar som bor i stödboende är mer positiva på flera frågor. Exempelvis så svarar majoriteten att de ofta får det stöd de behöver för att må bra och att de ofta får vara med och bestämma om saker som är viktiga för dem. Pojkar i HVB svarar däremot minst positivt på frågan om de får vara med och bestämma om saker som är viktiga för dem.
  • Flickor i HVB är en grupp som svarar mindre positivt på flera frågor. På frågan om man trivs i sitt boende så svarar 11 procent att de trivs mycket dåligt, vilket är det lägsta resultatet totalt sett.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Malin Michael
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.