21 augusti 2024 kl. 08.00-09.00

Frågeassistentutbildning – brukarundersökningar inom funktionshinderområdet, tillfälle 2

För att kunna erbjuda stöd till deltagare att svara på enkäter inom funktionshinderområdet bjuder SKR in till en introduktionsutbildning om rollen som frågeassistent för brukarundersökningar inom funktionshinderområdet.

Anmäl dig

Innehåll

Genom stöd från en frågeassistent ges fler personer, som annars kanske inte hade kunnat svara, möjlighet att delta​ i undersökningar. Deltagare som vill ha stöd ska erbjudas ​det från en person som inte har en direkt koppling till verksamheten, men ändå har god kunskap om målgruppen. ​ Det kan till exempel vara personal från andra verksamheter inom samma område.

Under introduktionsutbildningen kommer vi gå igenom vad rollen och uppdraget som frågeassistent innebär samt vad som är viktigt att tänka på. Vi kommer att gå igenom hur enkätportalen ser ut och andra praktiska råd. Det finns även möjlighet att ställa frågor.

Målgrupp

Frågeassistenter, kontaktpersoner, samordnare och ambassadörer för brukarundersökningarna i kommuner och verksamheter som planerar att delta i någon av brukarundersökningarna inom funktionshinderområdet.

Praktisk information

Utbildningen kommer att spelas in och kan ses i efterhand till och med den 21 september.

Medverkande

  • Anna Thomsson, handläggare SKR
  • Madeleine Beermann, handläggare SKR

Informationsansvarig

  • Madeleine Beermann
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.