Publicerad 3 juni 2024

Brukarundersökning, öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård

Undersökningen fokuserar på kontakten med socialtjänsten och riktar sig till ungdomar mellan 13–20 år och omsorgspersoner till barn och ungdomar mellan 0–18 år som har kontakt med öppna insatser inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Undersökningen inkluderar både biståndsbedömda och icke biståndsbedömda insatser. Det är en besöksundersökning, vilket betyder att alla som under undersökningsperioden har ett besök med en familjebehandlare, eller motsvarande, ska erbjudas att delta.

Anmälan till 2024 års undersökning

Måndagen den 3 juni stänger anmälan till brukarundersökningar med tilläggstjänster. Det går att anmäla sig även efter den 3 juni, men då utan tilläggstjänster.

Undersökningen genomförs med den gemensamma undersökningstjänsten som tillhandahålls av Origo Group.

SKR:s nationella brukarundersökningar - information/anmälan, Origo Group

Vägledning och stöd

I vägledningen beskrivs brukarundersökningen och vad en som kontaktperson kan tänka på under uppstart och förberedelser, genomförandet och hur resultatet sen kan analyseras och användas i verksamhetsutveckling. I bilagorna finns även tidsplan och prislista.

Vägledning (PDF) Pdf, 341 kB.

Om du arbetar med brukarundersökningar är du välkommen att vara med i vår gemensamma digitala arbetsyta för att få löpande information och enkel tillgång till stöd- och informationsmaterial. Där finns även möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter. Kontakta SKR:s kontaktcenter på info@skr.seom du vill bli inbjuden.

2023 års resultat

Under 2023 har en brukarundersökning om öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård testats. Undersökningen innefattar både biståndsbedömda och icke-biståndsbedömda insatser och riktar sig både till vårdnadshavare och till unga från 13 år. Syftet med undersökningen är att belysa hur vårdnadshavare och unga upplever kvaliteten i insatserna.

 • 49 kommuner och 2 privata aktörer har fått ett resultat och cirka 2 000 brukarsvar har kommit in.
 • Enkäten för vårdnadshavare som deltar i biståndsbedömda insatser är störst, med drygt 1 000 brukarsvar. Minst antal brukarsvar är inom icke biståndsbedömda insatser som riktar sig till unga från 13 år.
 • Fler flickor/kvinnor än pojkar/män har svarat på samtliga enkäter.
 • Resultaten är genomgående positiva. De tre frågor som får flest ”mycket positiva svar” (de mest positiva svarsalternativet) för både vårdnadshavare och unga och inom både biståndsbedömda som icke biståndsbedömda insatser är:
  • om brukaren vet varför hen har kontakt med familjebehandlare
  • om brukaren och familjebehandlaren pratar om viktiga saker, och
  • om familjebehandlaren förstår brukarens situation.
   Unga 13 år och äldre svarar något mindre positivt än vårdnadshavarna på vissa frågor, till exempel svarar fler vårdnadshavare i högre utsträckning att de är mycket nöjda med stödet/hjälpen de får från familjebehandlare/motsvarande.
 • Ungefär 40 procent av brukarna uppger att de inte har fått information om var de kan lämna synpunkter eller klagomål. Det är den fråga som har lägst resultat.

Informationsansvarig

 • Cecilia Karlström
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.