Publicerad 1 november 2022

Tidigare Öppna jämförelser folkhälsa

SKR tog 2009 och 2014 tillsammans med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten fram Öppna jämförelser kring folkhälsa.

2014

Öppna jämförelser: folkhälsa 2014

Rapporten Öppna jämförelser: folkhälsa 2014 innehåller resultat på regional och lokal nivå för 41 indikatorer, vilket är en dubblering sedan 2009.

Rapporten redovisar jämförelser mellan olika landsting och olika kommuner samt skillnader mellan kvinnor och män. I rapporten redovisas också på landstingsnivå skillnader mellan personer med kort respektive lång utbildningsbakgrund.

I rapporten redovisas resultat av befolkningens hälsa och några av hälsans bestämningsfaktorer inom livsvillkor och levnadsförhållanden samt levnadsvanor.

Vid kontroll av indikatorn "Patienter i primärvården som diskuterat levnadsvanor" visade det sig att delfrågorna inte överensstämde mellan jämförelseåren. Se rättelseblad för korrekt bedömning av resultatet samt nya diagram.

Rättelseblad Öppna jämförelser – folkhälsa 2014 (PDF) Pdf, 31 kB.

2009

Öppna jämförelser – folkhälsa 2009

Informationsansvarig

  • Johanna Woltjer
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.