Publicerad 21 november 2019

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2014

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2014 är den sjunde rapporten där Sveriges Kommuner och Landsting jämför resultat och resurser mellan kommuner för att stimulera till lokala analyser och skolutveckling.

Årets rapport beskriver kunskapsutvecklingen på riksnivå för gymnasiet och lyfter fram kommuner som har en hög andel elever som fullföljer sina studier inom fyra år. Rapporten lyfter även fram de viktigaste erfarenheterna och slutsatserna från projektet Plug In som till vissa delar avslutades vårterminen 2014.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.