Publicerad 22 augusti 2019

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2015

Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2015 är SKL:s åttonde rapport som jämför resultat- och resursindikatorer för gymnasieskolan på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten gäller läsåret 2013/14. Syftet är att ge en översiktlig bild av resultaten i gymnasieskolan, både nationellt och för respektive kommun, samt stimulera till lokal analys och skolutveckling.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.