Publicerad 26 november 2019

Öppna jämförelser 2011: Gymnasieskola

Denna rapport är den fjärde i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting publicerar resultat- och resursindikatorer för gymnasieskolan på kommunnivå.

Resultaten beskrivs utifrån elevernas slutbetyg samt övergången till högre studier och arbetsliv. Resurserna beskrivs utifrån kommunens kostnader för gymnasieskolan. I rapporten redovisas och rangordnas värdena för samtliga kommuner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.