Publicerad 27 november 2019

Öppna jämförelser 2010: Gymnasieskola

Denna rapport är den tredje i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting publicerar resultat- och resursindikatorer för gymnasieskolan på kommunnivå. Resultaten beskrivs utifrån elevernas slutbetyg samt övergången till högre studier och arbetsliv. Resurserna beskrivs utifrån kommunens kostnader för gymnasieskolan.

I rapporten redovisas och rangordnas värdena för samtliga kommuner. Vår förhoppning är att rapporten ska fungera som ett stöd i kommunernas arbete med att följa upp, utvärdera och utveckla gymnasieskolan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.