Publicerad 8 februari 2024

Miljö och läkemedel

"Miljö och läkemedel" är ett avsnitt i PrimärvårdsKvalitet (PVQ) som består av ett urval av indikatorer som speglar läkemedel och miljö. Hållbarhet och miljöarbete i primärvården omfattar förstås mycket mer än det som mäts i miljöindikatorerna i PVQ. Det handlar till exempel om transporter, tillverkning av utrustning och läkemedel samt avfallshantering. Att undvika överdiagnostik och överbehandling är också viktiga delar av hållbarhetsarbetet.

Utgångspunkten för miljöindikatorerna är miljöbelastande läkemedel utifrån Kunskapsstödet ”Läkemedel och miljö” på Janusinfo.se som fokuserar på vattenförorening av läkemedel. Indikatorer i PrimärvårdsKvalitet tar upp tre vanliga läkemedel/ läkemedelsgrupper: SSRI, kinoloner och diklofenak och mått relaterade till användningen av dessa:

 • Ångest och Depression (befintliga indikatorer)
  • Läkemedelsbehandling
  • Samtalsbehandling
  • Levnadsvanor och handledd träning
 • Antibiotika (befintliga indikatorer)
  • Akut cystit som behandlats med kinoloner (kvinnor ≥15 år/ män)
 • NSAID
  • Andel patienter som förskrivits p.o. Diklofenak av alla som förskrivits p.o. NSAID, Lm15po (ny indikator 2024)
  • Andel patienter som förskrivits utvärtes Diklofenak av alla som förskrivits utvärtes NSAID, Lm15u

Mer information om indikatorerna

Indikatorerna i Kvalitetsindikatorkatalogen - fullständig specifikation

Information om indikatorer i de olika ämnesområdena

Alla indikatorer

Alla indikatorer

Kortnamn

1. SSRI

PVQ Depression Dep03

Andel patienter med depression som behandlas med antidepressiva läkemedel

PVQ Depression/Ångest Dep/Ån01

Andel patienter med SSRI som har registrerad evidensbaserad indikation

PVQ Ångest Ån03

Andel patienter med med ny diagnos ångest som behandlas med antidepressiva läkemedel

PVQ Depression Dep09

Andel patienter med nydiagnostiserad depression som fått psykologisk behandling

PVQ Ångest Ån06

Andel patienter med ny diagnos ångest som fått psykologisk behandling med Kognitiv beteendeterapi (KBT)

PVQ Depression Dep10

Andel patienter med ny diagnos depression som fått handledd träning eller basal kroppskännedomsträning på vårdcentral

PVQ Depression Dep12

Andel patienter med depression som fått handledd träning eller basal kroppskännedomsträning på rehabenhet

PVQ Levnadsvanor Le07Dep/Dep13

Andel patienter med depression som fått rådgivning/FaR vid otillräcklig fysisk aktivitet

PVQ Levnadsvanor Le09Dep

Andel patienter med depression som fått rådgivning vid riskbruk av alkohol

PVQ Levnadsvanor Le09Ån

Andel patienter med ångest som fått rådgivning vid riskbruk av alkohol


2. Antibiotika (befintliga indikatorer)

PVQ Infektion Inf29

Andel episoder med antibiotikabehandlad akut cystit som behandlats med kinoloner (kvinnor ≥15 år)

PVQ Infektion Inf31

Andel episoder med antibiotikabehandlad akut cystit som behandlats med kinoloner (män)


3. Antiflogistika

PVQ Läkemedel Lm15po

Andel patienter som förskrivits p.o. Diklofenak av alla som förskrivits p.o. NSAID

PVQ Läkemedel Lm15u

Andel patienter som förskrivits utvärtes Diklofenak av alla som förskrivits utvärtes NSAID

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.