Publicerad 5 februari 2024

Indikatorområden A-Ö

Samtliga kvalitetsindikatorer i Primärvårdskvalitet presenterade i bokstavsordning från A-Ö.

Välj en indikator i undermenyn för att läsa mer om den. Du ser målnivåer, referenser, vetenskaplig granskare, vad man ska tänka på vid tolkning och felkällor samt angränsande indikatorer och möjlig framtida utveckling.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.