Publicerad 6 januari 2022

Användning Primärvårdskvalitet

Primärvårdskvalitet har en mängd olika användningsområden som kan variera beroende på var man befinner sig - på en vårdcentral, rehabenhet eller på regionnivå.

Användningsområden för PrimärvårdskvalitetFörstora bilden

Bilden visar de användningsområden som finns för Primärvårdskvalitet: Hitta patienter med behov av vårdåtgärder, Dialog kring kvalitet och fortbildning, Följa resultat för vårdcentralen, Kartläggning av förbättringsområden, Vetenskapliga arbeten och Mätetal vid förbättringsarbete.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.