Publicerad 14 september 2022

Region och koncern

De flesta regioner och vårdkoncerner är idag användare av Primärvårdskvalitet. Under dessa sidor kan du lära mer om framgångsfaktorer vid införande, hur man kan omsätta och arbeta med data samt vad andra regioner har gjort.

Att som region eller privat vårdkoncern ansluta sig till Primärvårdskvalitet innebär tre åtaganden: rapportera, återkoppla och använda. Varje region och privat aktör bestämmer själv hur de utformar sina arbetsformer och IT-lösningar.

Rapportera

Data levereras via tjänstekontrakt till den nationella aggregeringstjänsten, enligt angivna specifikationer och finns registrerade i Kvalitetsindikatorkatalogon.

Kvalitetsindikatorkatalogen

Återkoppla

Referensvärden från den nationella aggregeringstjänsten återkopplas fortlöpande till vårdcentralerna, enligt angivna specifikationer. Referensvärdena redovisas sida vid sida med vårdcentralens egna värden.

Använda

Indikatorerna används som samtalsunderlag vid uppföljning och verksamhetsplanering. I dagsläget har en klar majoritet av alla vårdcentraler i Sverige tillgång till Primärvårdskvalitet. Målet är att alla vårdcentraler, såväl privata som regiondrivna, använder Primärvårdskvalitet för uppföljning och att data används i det lokala förbättringsarbetet för att gå från data till hälsa.

Användning av Primärvårdskvalitet för vårdcentraler och rehab

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.