Publicerad 13 januari 2023

Patientsäkerhet

"Säker vård i primärvården" är ett projekt i samarbete mellan Socialstyrelsen och SKR, i linje med nationell handlingsplanför ökad patientsäkerhet.

Primärvårdskvalitet (PVQ) har ett stort antal indikatorer som kan användas för att uppmärksamma kvalitetsbrister och risk för skador i primärvården. Projektet "Säker vård i primärvården" presenterar här ett urval av indikatorer särskilt framtagna för konkret patientsäkerhetsarbete.

Patientsäkerhet och Primärvårdskvalitet

”Säker vård i primärvård” är tänkt att vara en hjälp att hitta patientsäkerhetsrisker och att förebygga vårdskador. Patientsäkerhet och kvalitet är två närliggande områden - två olika perspektiv och arbetssätt, men med samma syfte.

Patientsäkerhet och förbättringsarbete

Här några exempel på patientsäkerhetsproblem som ni kan fördjupa er i när ni jobbar med ”Säker vård i primärvård”

  • Hittar vi de patienter där vårdinsatser är viktiga?
  • Är vi försiktiga med läkemedel som generellt bör undvikas till äldre?
  • Glömmer vi viktiga insatser som t. ex. behandling av fysioterapeut vid KOL?
  • Faller uppföljning av kroniskt sjuka patienter bort?
  • Följer vi upp nyinsatt behandling?

Med god kvalitet kan man göra så mycket som möjligt ”rätt från början” och med systematiskt kvalitetsarbete följer man sin kvalitet och gör förbättringar om och när det behövs. Med en allt bättre kvalitet och säkrare system minskar risken för vårdskador.

Rita Fernholm berättar om säker vård på vårdcentralen

Rita Fernholm, allmänläkare och forskare inom patientsäkerhet berättar om vad patientsäkerhet kan innebära på vårdcentralen. Filmen är ca 5 min lång.

Webbinarium Säker vård

18/10 2022 hölls ett webbinarium om hur det går att använda Säker vård för att identifiera patienter som löper risk för vårdskador. Medverkande var allmänläkare Malin André och Eva Arvidsson samt Eva Törnvall, distriktssköterska och Christine Rydholm, delprojektledare PrimärvårdsKvalitet.

Länk till webbinariumet på SKR:s Säker vård-webb

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.